چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۲۱:۱۰ ۳۷
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YHZiNin2YrYryDYr9in2LTYqtmGINmF2YfYp9ix2Kog2YfYp9mKINit2YQg2K7ZhNin2YLYp9mG2Ycg2YXYs9ij2YTZhyDahtmK2LPYqtif

فواید داشتن مهارت های حل خلاقانه مسأله چیست؟

پیگیری آرزوها و احتمالات، باعث ایجاد احساسات نیروبخشی چون حس ماجراجویی، حوادث غیرمترقبه، لذت و تفریح می شوند.

این مهارت ها باعث غنای زندگی می شوند زیرا از این مهارت های تفکر می توان در منزل، به هنگام تفریح و به خصوص در رابطه با دیگران استفاده کرد. می توان در زمینه شغلی موفقیت های بیشتری کسب کرد و می توان به شغل خود، چالش و هیجان بیشتری بخشید. پیگیری آرزوها و احتمالات، باعث ایجاد احساسات نیروبخشی چون حس ماجراجویی، حوادث غیرمترقبه، لذت و تفریح می شوند. با به کارگیری مهارت های حل خلاقانه مسأله، راه حل های نوآورانه و افکار جدید برای حل مسأله یا نیاز مشخص، به ذهن خطور می کند. چنین افکاری کاملاً از راه حل های معمول متمایز بوده و دارای کیفیت بالاتری می باشند. از آنجا که مهارت های حل خلاقانه مسأله به افکار تحلیلی و تخیلی جهت داده و آنها را یکپارچه می کند، باعث ایجاد تعادل در مسیر تفکر می شود. همان گونه که تفکر شهودی برای دستیابی به نتایج برتر حایز اهمیت است. تفکر انتقادی و ساختاری نیز دارای اهمیت می باشد.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه