سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۲۳ ۱۹
طبقه بندی: مقالات
چچ
2Kfar9ixINin2LHYp9iv2Ycg2YPZhtmK2K/YjCDYsNmH2YbYqtin2YYg2LHYp9mH2Yog2b7Ziti0INm+2KfZitiq2KfZhiDZhdmKINqv2LDYp9ix2K8=

اگر اراده کنید، ذهنتان راهی پیش پایتان می گذارد

به چیزی بیندیشید که زمانی دوست داشتید آن را انجام بدهید؛ اما به دلیل این که آن را ناشدنی می پنداشتید، از انجام آن خودداری کرده بودید و حالا برای انجام آن تلاش کنید.

ایمان داشته باشید به این که از عهده کارها بر خواهید آمد. این جمله، اساس تفکر خلاق است. دو راه حل زیر، به شما کمک می کند تا به یاری ایمان، از قدرت خلاق برخوردار شوید:
 
الف) کلمه ناممکن را از فرهنگ لغات خود خارج کنید. ناممکن، واژه ویرانگری است. فکر «این کار نشدنی است»، زنجیروار، افکار منفی دیگری را در تأیید خود تولید می کند.
 
ب) به چیزی بیندیشید که زمانی دوست داشتید آن را انجام بدهید؛ اما به دلیل این که آن را ناشدنی می پنداشتید، از انجام آن خودداری کرده بودید و حالا برای انجام آن تلاش کنید. بسیاری از ما، تنها به این دلیل که فکرمان را روی دلایل عدم توانایی خود متمرکز می کنیم، آرزوهای خود را به بند کشیده، سرکوب کرده ایم؛ حال آن که تنها چیزی که شایسته است تا ذهن خود را به آن معطوف کنیم، دلایل توانایی است.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه