دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۲۸ ۴۲
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LTZg9mI2YHYp9mK2Yog2LjYsdmB2YrYqiDZh9in2Yog2KfZhtiz2KfZhtmKINiv2LEg2YLYsdii2YY=

شکوفایی ظرفیت های انسانی در قرآن

در میان آفریده های خداوند،هیچ موجودی را نمی توان یافت که به پای بشر برسد

در نگرش و تحلیل قرآن، انسان، موجودی فراتر از هر موجودی است که در تصور و حتی تخیل انسانی می گنجد؛زیرا وی را خلیفه و جانشین خدا بر هستی دانسته است. این به آن معنا می باشد که در میان آفریده های خداوند،هیچ موجودی را نمی توان یافت که به پای بشر برسد.در ایات قرآنی،براین نکته تأکید شده که او موجودی است که همه اسمای الهی را به صورت نرم افزاری و غیر فعال دارا می باشد و تلاش های انسانی،در یک فرایند،آن را به شکوفایی و باروری می رساند.اسمای الهی،در تفسیر و تحلیل قرآنی به معنای ظرفیت هایی است که به شکل قوه،در ذات انسان نهاده شده،البته این زمانی است که شخص،خود،در تلاشی که بنابر اصطلاح قرآنی، «کدح» نامیده می شود،در یک فرایند زمانی می کوشد،تا سرمایه های سرشته در ذات خویش را به فعلیت برساند.خود شکوفایی به این معنای می باشد که شخص از همه ظرفیت ها و توانمندی های خویش بهره گیرد.در این حالت گونه ای اعتماد به نفس و عزت نفس در آدمی پدید می اید که وی را از دیگری بی نیاز می کند.چنین مسئله ای را پیامبر(ص) به شکل های گوناگون بیان داشته است که یکی از آنها،مسئله به کارگیری ظرفیت های شیطانی در راستای اهداف خدایی خود و جامعه ایمانی بوده است.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه