چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۵۴ ۴۲
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXYsdiy2YfYp9mKINmG2YjYotmI2LHZiiDZhtmD2KrZhyDYp9mI2YQ=

مرزهای نوآوری نکته اول

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول: نوآوری در نظام آفرینش کار خداست. او هم بدیع السموات و الارض است، هم فاطر آسمان و زمین، و کل یوم هو فی شأن، ولی نوآوری در زندگی انسان ها به دو بخش ارزشی و ضد ارزشی تقسیم می شود و شناخت آن دو از یکدیگر، از ضرورت های زندگی بر اساس عقل و وحی است. باید دید نوآوری در چه کارهایی مطلوب و مقبول است و در کجا زیان بخش و نامقبول. جامعه بشری به دلیل نیازها و انگیزه های درونی، همیشه به سوی نوآوری در حرکت است؛ مهم آن است که موانع و مرزهای مطلوب و نامطلوب آن مشخص شود

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته اول: نوآوری در نظام آفرینش کار خداست. او هم بدیع السموات و الارض است، هم فاطر آسمان و زمین، و کل یوم هو فی شأن، ولی نوآوری در زندگی انسان ها به دو بخش ارزشی و ضد ارزشی تقسیم می شود و شناخت آن دو از یکدیگر، از ضرورت های زندگی بر اساس عقل و وحی است. باید دید نوآوری در چه کارهایی مطلوب و مقبول است و در کجا زیان بخش و نامقبول.

جامعه بشری به دلیل نیازها و انگیزه های درونی، همیشه به سوی نوآوری در حرکت است؛ مهم آن است که موانع و مرزهای مطلوب و نامطلوب آن مشخص شود

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه