یکشنبه, ۰۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۰:۲۶ ۱۰۸
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LfYqNmK2LnYqtiMINmF2KfYr9ixINmF2YfYsdio2KfZhg==

طبیعت، مادر مهربان

بسیاری از گونه های زیستی در حال انقراض هستند و صدها گونه به علت از دست دادن زیستگاه های خود، نابود شده اند.

طبیعت، بسان مادری مهربان انسان را در دامن خود می پروراند و سخاوتمندانه، همه منابع و سرمایه های خود را به پای او می ریزد. تاکنون همه موجودات روی زمین کوشیده اند تا به قانون و نظام طبیعت پیرامون خود گردن نهند و خود را با آن سازگار کنند، اما انسان، خواسته و ناخواسته، روند طبیعی محیط زیست خود را دگرگون کرده است. هر روز درختان بسیاری با قساوت، قلع و قمع می شوند و آب ها به هدر رفته و آلوده می شوند. جنگل های طبیعی ازمیان می روند، بسیاری از گونه های زیستی در حال انقراض هستند و صدها گونه به علت از دست دادن زیستگاه های خود، نابود شده اند. متأسفانه، آدمی بر خلاف دیگر موجودات، همواره تأثیر عمیقی در جهت نابودی و تهدید محیط زیست از خود بر جای گذاشته است، چنان که اکنون، از مهم ترین عوامل تخریب محیط زیست شناخته می شود.

ناآگاهی از فرهنگ و علم در هر زمینه زندگی انسان را دچار بحران و مشکل می سازد. آشنایی با زبان رسانه ها و توجه به معانی واژگان نیاز بشر است. مقوله ی محیط زیست نیز فرهنگ خاص خود را دارد که به جهت شمول و گستره ی آن آشنایی جدّی، مداوم و فراگیر را می طلبد؛ همان گونه که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی می فرماید: «فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود».
محیط فیزیکی، زیست شناختی و اجتماعی که موجود زنده در آن زندگی می کند و با آن در کنش متقابل است. محیط زیست انسانی علاوه بر عوامل بی جان از قبیل: خاک، آب، هوا، اقلیم، صدا، بو و طعم و نیز عوامل جاندار از قبیل: گیاهان، جانوران، باکتری ها، ویروس ها و عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به طور کلی عامل کیفیت زندگی را نیز در بر می گیرد.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه