دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ۱۳:۰۵ ۲۹۲
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LPYp9ix2YLYp9mGINiy2YXYp9mG

سارقان زمان

ازاین رو، واژه های تلخ سودمند و جهت دهنده اند و اندیشه تغییر، اصلاح و تعدیل وضع موجود برای رسیدن به مطلوب را در انسان بارور می سازند .

 در نگاه روان شناسان، افراد سر حال و شادمان که احساسی خوب در باره خویش دارند، از سه ویژگی مهم بهر می برند: ()
 
1 . نظم و دقت در زندگی
 
2 . تجربه موفقیت و شکست و جزئی از زندگی شمردن آن
 
3 . داشتن برنامه، ایده و روش
 
این افراد مشتاق بخشش و کارهای عام المنفعه و نوع دوستی اند; ولی بخشیدن وقت خویش را روا نمی دانند; چون زمان تنها سرمایه جبران ناپذیر است و باید با برنامه ریزی تعریف شود . بی برنامه بودن و عدم پاسداری از وقت به معنای تخریب فرصت ها است و آدمی را در دام سارقان زمان گرفتار می سازد . درباور روان شناسان، انسان محصول دو چیز است: فرصت ها و تهدیدها . ()
 
فرصت ها در قالب برنامه، طرح، ایده، محافظت از وقت، تقسیم لحظات زندگی، مشاهده فراگیر وضعیت کنونی، آینده نگری و فرا سو بینی تعریف می شوند; به عبارت صحیح تر و خلاصه تر، فرصت همان برنامه ریزی است; زیرا انسان بی برنامه و بی هدف، فرصتی را تعریف نمی کند و کسی که فرصت ها را نمی شناسد برنامه ای برای خود طراحی نمی کند . به گفته میگر () ، او در حقیقت بر مدار خطر متوقف است، چون دچار استهلاک در جا می شود و «نمی خواهد حرکت کند» . ()
 
تهدیدها اگر شناخته شوند، «متغیر مزاحم () » ارزیابی می شوند و در پرتو اندیشه زحمتشان را کم می کنند . ازاین رو، واژه های تلخ سودمند و جهت دهنده اند و اندیشه تغییر، اصلاح و تعدیل وضع موجود برای رسیدن به مطلوب را در انسان بارور می سازند .
سه نکته اساسی
 
عوامل خورنده زمان و فرصت ها که در این نوشتار سارقان زمان خوانده می شوند، در شمار تهدیدها جای دارند و باید در هت شناسایی، تعریف، تحدید و کنترل شان گام برداشت .
 
1 . احیای فرصت نوعی دگرگونی مثبت است، و همه انسان ها برای زندگی بهتر به دگرگونی مثبت نیازمندند .
 
2 . وقت عنصر مهم و مشترک زندگی انسان ها است و در پرتو بهره گیری بهینه از آن می توان به اهداف دست یافت .
 
3 . اگر روزانه تنها ده دقیقه از وقت را برای بازیافت وسایل گمشده و آشفته تلف کنیم، در سال حدود 60 ساعت وقت از دست می دهیم . برای پیشگیری از این زیان باید با برنامه ریزی درست از آشفتگی، بی نظمی و هرچه به هزینه کردن زمان می انجامد، پرهیز کرد .
سارقان زمان
1 . تعارفات
 
تعارف های بیش از حد و فقدان شهامت «نه گفتن » نابودگر فرصت ها به شمارمی آید . بیش تر افراد شکست خورده در برنامه ها که با انبوهی از کارهای نیمه تمام و فعالیت های زخمی روبه رویند، تنها بدان سبب که نمی توانند پاسخ منفی دهند، در دام این سارق احساسی اسیرند .
2 . تلفن
 
تلفن از ابزارهای ضروری زندگی امروز به شمار می آید; اما با همه سودمندی اش می تواند سارق زمان باشد . گفت وگوهای طولانی، حاشیه روی های بی مورد و حتی استفاده مکرر از آن به خستگی روانی، انقطاع کار، عصبانیت، ابهام و تحلیل رفتن قوای جسمانی می انجامد . وقفه هایی که تلفن های غیر ضروری در کار پدید می آورند، موجب هدر رفتن وقت می گردد .
3 . ملاقات کنندگان
 
در خانه، محل کار، خیابان و محیطهای دیگر اجتماعی با افراد گوناگون ارتباط داریم، ولی باید توجه داشته باشیم که بسیاری از این دیدارها و ارتباطها از سود مادی و معنوی تهی است . این دیدارها وقت را نابود می سازد و انسان را از پرداختن به امور مهم تر باز می دارد .
4 . اطلاعات اضافی
 
بیش تر انسان ها با اطلاعات، یادداشت ها، و مطالب اضافی رو به رویند . این اطلاعات که ذهن یا میز و محل زندگی مان را اشغال کرده است، معمولا به نابودی وقت می انجامد . بررسی، مراجعات مکرر و بیهوده و بازبینی خاطرات نهفته در لابه لای آن ها، جز اتلاف وقت معنایی ندارد . برای پیشگیری از این هزینه جبران ناپذیر، باید اطلاعات کیفی موجود، پس از دسته بندی و نه بسته بندی، در جای مناسب قرار گیرند . و اطلاعات کمی به شکل فهرست، نمودار، جدول و غیره خلاصه شوند تا هنگام نیاز به بخشی از آن ها به بازبینی کل ناگزیر نگردیم و وقت بسیار هزینه نکنیم .
5 . خود محوری
 
خود محوری و خویش را قطب، ناظر و فاعل همه کارها دانستن نیز به اتلاف وقت می انجامد . باید در انجام کارها از تفویض اختیار و یاری همکاران و دوستان بهره برد و از هزینه کردن وقت در امور کم اهمیت پرهیز کرد . افزون بر این، خود محوری سبب فشار عصبی و تنش های روانی شدید می گردد . انسان های خود محور در انبوهی از اطلاعات دست و پا می زنند و همواره از کمبود قت شکوه می کنند .
6 . عدم تقسیم انرژی
 
انسان از ظرفیت و انرژی محدود برخوردار است . استفاده مؤثر از وقت، به تقسیم درست انرژی بستگی دارد . بسیاری از افراد در ساعات آغازین صبح، برای مثال از ساعت 8 تا 12 چنان انرژی مصرف می کنند که انرژی جایگزین نیز نمی تواند آن ها را برای فعالیت های بعدی آماده سازد . بنابراین، ساعات باقی مانده شبانه روزشان تحت تاثیر این خستگی مفرط و طاقت فرسا تلف می شود .
7 . عدم اولویت گذاری
 
نداشتن فهرستی از کارها و مشخص نبودن اولویت ها، عامل دیگر نابود ساختن فرصت ها است . کارهای روزانه ما سه حالت دارند:
 
1 . امور فوری
 
2 . کارهای متوسط
 
3 . امور عادی و معمولی
 
اگر کارها درست اولویت بندی نشود، در موضوعات جزئی و بی اهمیت وقت بسیار هزینه می کنیم و در نتیجه نمی توانیم به قدر کافی روی وظایف عمده و حساس متمرکز شویم .
 
داشتن یک دفترچه کوچک جهت فهرست کردن کارها بر اساس اهمیت شان بسیار سودمند است . گروهی از مردم، برای صرفه جویی بیش تر در وقت، فهرست کارها را به صورت نشان های نمادین کنار روز یا ساعت مشخص می کنند . برای مثال در برابر ساعت 8 صبح، جهت پرداخت قبض برق، تصویر لامپ می کشند و برای خرید لوازم التحریر 4 بعد از ظهر از شکل ساده مداد یا کتاب استفاده می کنند .
8 . نوع نگرش به زمان
 
نوع نگرش به زمان گویای روش استفاده از آن است . روز، هفته و ماه دیدن زمان، به «سرقت پنهان » آن می انجامد . برای جلوگیری از این سرقت، باید زمان را دقیقه، لحظه و ثانیه ببینیم . برنامه ریزی دقیق و زمان بندی شده یعنی نجات دادن و ذخیره ساختن وقت . در پرتو این امر:
 
1 . اهداف حرفه ای و شخصی سریع تر و مطمئن تر حاصل می گردند .
 
2 . وقت ذخیره می شود .
 
3 . وقت کافی برای رسیدن به کارها، وظایف و فعالیت ها باقی می ماند .
 
4 . فشارهای روزمره زندگی کاستی می پذیرد و انسان از عادت ها و روش های بهتر و مطمئن تر برخوردار می شود .
 
راز موفقیت بسیاری از افراد موفق، استفاده بهینه و کارآمد از لحظات و فرصت های بسیار محدود زندگی است . این نوع بهره گیری از زمان، به آن ها اجازه می دهد:
 
1 . نگرشی جامع و فرا گیرد داشته باشند .
 
2 . روشمند برنامه ریزی کنند .
 
3 . به پیشرفت حرفه ای و شخصی خویش پردازند .
 
4 . هماهنگ عمل کنند .
 
5 . آمادگی شان برای انجام کارها روز به روز بهتر شود .
 
6 . در رویارویی با بحران ها و حوادث نامنتظره، خرسندی و تسلط داشته باشند .
 
7 . در پایان روز از احساس مثبت بودن سرشار گردند .
 
8 . زمان را ذخیره سازند .
 
9 . ابهام در اهداف و مقاصد
 
مارک تواین می نویسد: «اگر اهداف روشن نباشد، باید دو چندان زمان صرف نمود و دو چندان تلاش کرد .» ()
 
مدیریت زمان در بستر اهداف روشن و فعالیت های تعریف شده معنا می یابد; چون اهداف محرک و مشوق فعالیت هایند . برنامه ریزی مبتنی بر هدف، روشی بهینه و پاسخ گو است .
 
آن که در برنامه هایش اهدافی آگاهانه و هوشمندانه پی می گیرد، با استفاده از انضباط و انگیزش شخصی، بعدی جدید در خویش پدید می آورد که اصطلاحا نیروهای ناخودآگاه خوانده می شود . روشن بودن اهداف و تعیین اولویت ها ارتباط تنگاتنگ دارند . تعیین اولویت، اهداف روشن بسیار و آسان است و حتی می توان گفت، وقتی اهداف ابهام ندارد، میزان اهمیت و اولویت آن ها احساس می شود . ابهام در اهداف به عدم تعیین اولویت و در نتیجه از دست دادن فرصت در کارهای کم اهمیت می انجامد .
 
در پایان باید یادآور شد که به سازی و کیفی کردن برنامه ها به فراموش نکردن این شعار مشروط است: برنامه باید نوشته شود .
 
برنامه، بذر فرصت ها است، و زمان، فصل بهار . هر که در بهار بذر نیفشاند، درو را تجربه نخواهد کرد .
 
باز تاکید می کنیم: «برنامه ریزی یعنی نجات دادن و ذخیره سازی وقت » .

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه
No Cache
Gt: 1.1875325838725
Qt: 0.72381615638733