شنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۵۹ ۱۰۶
طبقه بندی: مقالات
چچ
دقت در کلام

دقت در کلام

این رقم صحیح نیست! آقای بهشتی فردی بودند که در هر چیز دقت خاص خودشان را داشتند. هر حرفی را هر چند از افراد خوب بود تا مطمئن نمی شدند نمی پذیرفتند. برای نمونه، خود من زمانی در شهرضا دبیر بودم و مسیر شهرضا به اصفهان را هر روز می رفتم و برمی-گشتم. یک روز پرسیدند چه خبر؟ گفتم در این مسیر در ماه حدود ششصد تصادف می شود. چهره شان در هم رفت و گفتند: «این رقم صحیح است؟» گفتم: «کل مسیر شیراز تا اصفهان مدنظر من بود. چون در مسیر شهرضا به اصفهان که 80 کیلومتر است روزی سه چهار تصادف می بینم. بنابراین وقتی سه تا چهار تصادف را در این مسیر که جاده ی آن بهتر است شاهد هستم این تعداد تصادف طبیعی است.» ایشان گفتند: «وقتی شما از بقیه ی مسیر اطلاع درست و دقیقی ندارید بهتر است راجع به همین تعداد که مطمئن هستید صحبت کنید!» 25% اختلاف متراژ دارید! در اردیبهشت سال 57 که شهید بهشتی به وین (اتریش) آمده بودند، بعد از ناهار دور هم نشسته بودیم. آقای بهشتی از من پرسیدند جوادآقا خانه ی شما چند متر است؟ گفتم این خانه ی کوچک که متراژ ندارد؛ سی، چهل متری می شود. گفتند نه از 30 تا 40 متر 10 متر اختلاف متراژ دارید! گفتم حالا چه فرقی می کند؟ بعد به همسرم (دخترشان) گفتند: «ملوک خانم پاشو متر خیاطی را بیاور» و خودشان یک طرف آن را گرفتند و به من گفتند: «جوادآقا سر متر را درست گوشه ی دیوار بگذار که محاسبه دقیق دربیاید!» بعد که به طور کامل اندازه گیری شد، مساحت آپارتمان 5 /37 متر درآمد. ایشان فرمودند: «حالا اگر کسی در ایران از من بپرسد که داماد و دختر شما در چه منزلی زندگی می کنند می توانم بگویم در یک آپارتمان 5 /37 متری. ولی اگر بگویم سی چهل متری، شنونده پیش خود حساب می کند که تا 90 متر هم می تواند مساحت آن را تصور کند.» این نکته در کارشان نهفته بود که عملاً به ما آموزش می دادند وقتی از شما سؤالی می کنند با دقت پاسخ بگویید.

 این رقم صحیح نیست!
آقای بهشتی فردی بودند که در هر چیز دقت خاص خودشان را داشتند. هر حرفی را هر چند از افراد خوب بود تا مطمئن نمی شدند نمی پذیرفتند. برای نمونه، خود من زمانی در شهرضا دبیر بودم و مسیر شهرضا به اصفهان را هر روز می رفتم و برمی-گشتم. یک روز پرسیدند چه خبر؟ گفتم در این مسیر در ماه حدود ششصد تصادف می شود. چهره شان در هم رفت و گفتند: «این رقم صحیح است؟» گفتم: «کل مسیر شیراز تا اصفهان مدنظر من بود. چون در مسیر شهرضا به اصفهان که 80 کیلومتر است روزی سه چهار تصادف می بینم. بنابراین وقتی سه تا چهار تصادف را در این مسیر که جاده ی آن بهتر است شاهد هستم این تعداد تصادف طبیعی است.» ایشان گفتند: «وقتی شما از بقیه ی مسیر اطلاع درست و دقیقی ندارید بهتر است راجع به همین تعداد که مطمئن هستید صحبت کنید!»
25% اختلاف متراژ دارید! 
در اردیبهشت سال 57 که شهید بهشتی به وین (اتریش) آمده بودند، بعد از ناهار دور هم نشسته بودیم. آقای بهشتی از من پرسیدند جوادآقا خانه ی شما چند متر است؟ گفتم این خانه ی کوچک که متراژ ندارد؛ سی، چهل متری می شود. گفتند نه از 30 تا 40 متر 10 متر اختلاف متراژ دارید! گفتم حالا چه فرقی می کند؟ بعد به همسرم (دخترشان) گفتند: «ملوک خانم پاشو متر خیاطی را بیاور» و خودشان یک طرف آن را گرفتند و به من گفتند: «جوادآقا سر متر را درست گوشه ی دیوار بگذار که محاسبه دقیق دربیاید!» بعد که به طور کامل اندازه گیری شد، مساحت آپارتمان 5 /37 متر درآمد. ایشان فرمودند: «حالا اگر کسی در ایران از من بپرسد که داماد و دختر شما در چه منزلی زندگی می کنند می توانم بگویم در یک آپارتمان 5 /37 متری. ولی اگر بگویم سی چهل متری، شنونده پیش خود حساب می کند که تا 90 متر هم می تواند مساحت آن را تصور کند.» این نکته در کارشان نهفته بود که عملاً به ما آموزش می دادند وقتی از شما سؤالی می کنند با دقت پاسخ بگویید.
 

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه