سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۱۴ ۳۷۴
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXZiNin2YbYuSDYp9iy2K/ZiNin2Kwg2KLYs9in2YYg2KjZhyDZh9mF2LHYp9mHINix2KfZh9mD2KfYsdmH2KfZiiDYotmGINiv2LEg2obZh9in2LEg2YLYs9mF2KrYmyDYry4g2YXZiNin2YbYuSDYp9is2KrZhdin2LnZiiAuIC4gLg==

موانع ازدواج آسان به همراه راهکارهای آن در چهار قسمت؛ د. موانع اجتماعی . . .

موانع ازدواج آسان به همراه راهکارهای آن در چهار قسمت؛ فرهنگی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی

1- پیدا نکردن مورد مناسب برای ازدواج؛
2- اشتغال دختران
پیامدهای اشتغال دختران عبارتست از:
انگیزه آنان برای ازدواج، به دلیل تأمین مالی کم می شود.
با عدم ازدواج به خاطر اشتغال، سن آنها بالا می رود و خواستگارشان کم تر می شود و شانس آنها برای ازدواج کاهش می یابد.
با اشتغال دختران، فرصتهای شغلیِ عده ای از پسران از بین می رود و نمی توانند ازدواج کنند.
3- تحصیلات دانشگاهی دختران
تحصیلات دانشگاهی شانس ازدواج دختران را کم می کند؛ چون دختر حاضر نیست با پسری که دارای تحصیلات پایین تر از خود است ازدواج کند و تازه اگر هم او قبول کند، ممکن است پسر به خاطر احتمال ایجاد مشکل در آینده قبول نکند. در نتیجه دختر باید منتظر بماند تا پسری که سن و تحصیلاتش از او بالاتر است به خواستگاریش بیاید.
4- بیش تر بودن تعداد دانشجویان دختر نسبت به پسر
بیش تر بودن تعداد دانشجویان دختر موجب از بین رفتن شانس ازدواج با شرایط دلخواه است؛ زیرا فقدان پسران با تحصیلات و شرایط سنی مناسب، احتمال ازدواج دختران را پایین می آورد.
علل مختلفی در این امر مؤثر بوده است از جمله اینکه امکان هر چند بار شرکت در کنکور برای دختران وجود دارد؛ اما پسران در صورت قبول نشدن، باید سربازی بروند.
5- تحصیل دختران در رشته های نامتناسب با روحیات زنانه
بسیاری از پسران مایل نیستند همسر آنان مثلاً مهندس معدن یا کشاورزی باشد که مجبور است در معدن، مشغول کار شود و یا به محلهای روستایی و دور رفت و آمد کند. بنا بر این دخترانی که در مثل این رشته ها تحصیل کرده اند در مواردی مجبورند بین شغل و ازدواج، یکی را انتخاب کنند.
راهکارها
1- سامان دهی مشاوره ازدواج و همسریابی در جهت ایجاد امکان یافتن مورد مناسب برای ازدواج؛
2- لزوم محدود شدن اشتغال دختران؛
3- ایجاد سهمیه بیش تر در دانشگاه برای پسران؛
4- مساوی شدن تعداد دفعات امکان شرکت دختران و پسران در کنکور؛
5- ممنوع شدن تحصیل دختران در رشته های مخالف با روحیات زنانه
 
نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه
No Cache
Gt: 1.2476000785828
Qt: 0.80522418022156