پنجشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۵۴ ۲۰۳
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXZiNin2YbYuSDYp9iy2K/ZiNin2Kwg2KLYs9in2YYg2KjZhyDZh9mF2LHYp9mHINix2KfZh9mD2KfYsdmH2KfZiiDYotmGINiv2LEg2obZh9in2LEg2YLYs9mF2KrYmyDYrC4g2YXZiNin2YbYuSDZgtin2YbZiNmG2YogLiAuIC4=

موانع ازدواج آسان به همراه راهکارهای آن در چهار قسمت؛ ج. موانع قانونی . . .

موانع ازدواج آسان به همراه راهکارهای آن در چهار قسمت؛ فرهنگی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی

 

 
1- نادیده گرفتن جایگاه ازدواج در زمان تحصیل
از دیگر موانع ازدواج، تحصیل است و مهم ترین علت آن، عدم لحاظ جایگاه ازدواج در نظام تحصیلی کشور ما می باشد.
توضیح مطلب اینکه: گرچه تلاشهای قانونی برای حل مشکل ازدواج جوانان در دوران تحصیل شده و می شود؛ ولی حقیقت مطلب آنست که مشکل از برنامه ریزی اولیه در مورد تحصیل ناشی می شود؛ زیرا ازدواج در دوران تحصیل دیده نشده است، از این رو کسی که در وقت تحصیل ازدواج می کند نه تنها امتیازی ندارد، بلکه در مواردی حتی از سیر طبیعی تحصیل اخراج می شود؛ همانند اخراج دختران دبیرستانی ازدواج کرده از مدارس روزانه.
تحصیل در دانشگاه نیز همین گونه است؛ و گرچه ازدواج در این مهم ترین عاملی که در ازدواج جوانان نقشی بسزا دارد، خانواده است؛ چون در اکثر موارد تا خانواده نخواهد، به هیچ وجه ازدواج رخ نخواهد داد؛ گرچه دولت و تمام ارگانهای مربوطه بخواهند که جوان به سروسامان برسد
دوران اشکال ندارد؛ اما چون ازدواج در دوران دانشجویی مورد نظر قانون گزاران نبوده، نه تنها برای مواردی همچون درآمد برای اداره زندگی مشترک و مسکن و انتقال به محل زندگی همسر هیچ پیش بینی صورت نگرفته، بلکه در مواردی همچون تحصیل در دانشگاه آزاد باید هزینه های گزاف پرداخته شود.
2- نادیده گرفتن جایگاه ازدواج در زمان سربازی
سربازی از موانع بزرگ برای عده زیادی از جوانان است که شغل دارند و آماده ازدواج هستند، اما به خاطر عدم انجام خدمت سربازی، خانواده دختر با ازدواج آنها مخالفت می کند.
قانون گزار سرباز را مجرد و نان خور پدر و مادر فرض کرده و او را برای دو سال، به خدمت تقریبا مجانی فرا خوانده است.
واضح است که این سربازی نوعی سرباری است؛ به علت اینکه سرباز در این مدت حتی توان اداره خود را ندارد، تا چه رسد به اینکه در صورت ازدواج بتواند زندگی خود و همسرش را اداره کند، و در نتیجه خانواده باید متکفل مخارج او باشد. پس در حقیقت سربار خانواده است.
راهکارها
1- ایجاد تسهیلات در تحصیل
راه حل اصلی در این مورد، ایجاد جایگاه قانونی برای ازدواج در ضمن تحصیل است. در این صورت کلیه ملزومات ازدواج در این دوران در قانون پیش بینی خواهد شد و در نتیجه ازدواج و تشکیل زندگی در دوران تحصیل به راحتی ممکن خواهد شد.
تدابیر زیر برای حل مشکل ازدواج در دوران تحصیل قابل انجام است:
الف. تغییر قانون «اخراج دختران ازدواج کرده از مدارس» به «اخراج افراد بر هم زننده امنیت اخلاقی مدرسه»؛ به این معنی که بجای اخراج دختران ازدواج کرده هر کس با رفتار یا گفتار یا پوشش و آرایش و یا آوردن عکس و فیلم و ... زمینه تحریک جنسی عاطفی دیگر دانش آموزان را فراهم کند، چه مجرد و چه متأهل، اخراج شود.
ب. اولویت دادن به متأهلان در پذیرش برای تحصیلات عالی
ج. امتیاز دادن به دانشجویان متأهل از قبیل:
مرخصی ازدواج؛
پرداخت کمک هزینه توسط دانشگاه و باز پرداخت در طول دوران اشتغال؛
امکان انتقال دانشجو به دانشگاه نزدیک محل سکونت به دلیل ازدواج؛
کم کردن هزینه تحصیل برای متأهلین؛
تأمین اشتغال متأهلین در هنگام تحصیل؛
ایجاد و تخصیص خوابگاههای متأهلی.
2- در نظر گرفتن تسهیلات در سربازی
برای تخفیف مشکل سربازی باید تسهیلات زیر در نظر گرفته شود:
الف. بخشیدن یا کم کردن مدت سربازی متأهلان، یا کم کردن ساعات حضور در محل خدمت به حدی که مانع اشتغال نشود؛
ب. ایجاد اشتغال برای سربازان در محل خدمت، از راه ایجاد باید جوانان را توجیه و ترغیب کرد که با در نظر گرفتن استعداد، علاقه و امکانات خود شغلی را انتخاب کنند؛نه اینکه تا یافتن پُست و شغل دولتی بی کار بمانند
کارگاههای اقتصادی و...؛
ج. مرخصی ازدواج برای سربازان مجرد؛
د. اعطای وام ویژه به سربازان متأهل؛
 
نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه
No Cache
Gt: 1.7117306391398
Qt: 1.537474155426