دوشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۳۱ ۱۰۲
طبقه بندی: طرح های برگزیده
چچ
2LTZhtin2LPYp9mK2Yog2LPYp9mE2YXZhtiv2KfZhiDYqNmKINiz2LHZvtix2LPYqiDZhdit2YTZhyDZiCDYqti52YrZitmGINiz2LHZvtix2LPYqiDYp9mB2KrYrtin2LHZiiDYqNix2KfZiiDYotmG2YfYpw==

شناسایی سالمندان بی سرپرست محله و تعیین سرپرست افتخاری برای آنها

« شناسایی سالمندان بی سرپرست محله وتعیین سرپرست افتخاری برای آنها » عنوان مصوبه ای است که در شورای اجتماعی محله ی شریف توسط آقای محمد بیگی و همکاران انجام شده است.

مخاطبین این طرح تعداد 18 نفر از سالمندان محله می باشد و زمان اجرای طرح مصادف با میلا امام رضا (ع) بوده است. دلیل پیشنهاد این طرح ناتوانی و مشکلات سالمندان ونیاز آنها به مراقبت های ویژه و همراهی و کمک رسانی بوده است. خدمات انجام شده برای سالمندان شامل تهیه دارو و وسایل رفت و آمد برای مراجعه به مطب دکتر و زیارت حرم امام رضا (ع) می باشد. در انجام این طرح از اهالی مساجد و هیئت امنای آنها نیز کمک گرفته شده است.

نحوه انجام این طرح به این شکل بوده است که از اهالی محله درخواست شده است که هرکدام از آنها که قادر به کمک رسانی به سالمندان محله اعم از خدمات مادی و معنوی می باشندجهت اقدام، با شورای اجتماعی محله ی شریف و آقای محمد بیگی همکاری کنند.

رضایت مندی مردم و اهالی از طرح و معرفی هر چه بیشتر شورای اجتماعی محله در بین اهالی محله از جمله آثار مثبت و از قاط قوت این طرح به شمار می آید . سالمندان از جمله افرادی هستند که در زندگی شهر نشینی از آسب پذیر ترین نوع اقشار جامعه شمرده می شوند. با افزایش روزمرگی و کاهش دید وبازدید ها ودیدار با سالمندان و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها، این امر واضح است که اقداماتی از قبیل؛ تامیین رفاه،سلامت، سرگرمی و نشاط در این زمینه باید صورت پذیرد.

نویسنده: سعید عصری نوروزی
نوع:
منبع درج : محله شریف
No Cache
Gt: 1.3779613176982
Qt: 1.0166714191437