یکشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۱۶ ۱۳۲
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2YXYs9im2YjZhNmK2KrigIzZh9in2Yog2KfYrNiq2YXYp9i52Yog2KfYudi22KfZiiDYtNmI2LHYp9mKINin2KzYqtmF2KfYudmKINmF2K3ZhNmH

مسئولیت‌های اجتماعی اعضای شورای اجتماعی محله

جایگاه و موقعیت اجتماعی هر فردی، برای او مسئولیت‌ها و وظایفی به همراه دارد که انجام دادن و تبعیت از آن‌ها نه تنها در کیفیت زندگی خود فرد، بلکه در کیفیت زندگی اطرافیان، محله، شهر و در ‌‌نهایت جامعه مؤثر واقع می‌شود.

به گزارش پایگاه همدلی، در سال‌های اخیر مفهوم مشارکت اجتماعی و اثرات آن در زندگی شهروندی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است به شکلی که مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی از جمله شاخصه‌های وظایف شهروندی محسوب می‌شود. در میان انواع مشارکت، مشارکت مدنی و اجتماعی از جایگاه رفیعی برخوردار است که بر پایه تعامل میان افراد شکل می‌گیرد.

جایگاه مشارکت و اندیشه محله گرایی را می‌توان با توجه به پیامدهای صنعتی شدن، شهرنشینی، سواد، تغییر الگوی مصرف، بهبود سطح زندگی و توسعه ارتباطات دریافت که تحول در این زمینه‌ها گسترش معضلات اجتماعی را به دنبال داشته است. مسائل شهری در سطح شهرهای بزرگی همچون مشهد به قدری با یکدیگر در محلات و مناطق مختلف شهر تفاوت دارند که در برخی موارد نمی‌توان تصمیم واحدی برای همه مناطق شهر اتخاذ کرد، اما می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که موضوعات و مشکلات در درون‌‌ همان محله و با کمک و همکاری مستقیم ساکنان محله مرتفع شود.

تشکیل شوراهای اجتماعی محلات نیز بر اساس افزایش مشارکت مردمی در راستای آسیب‌شناسی، نیازسنجی و تصمیم گیری در حوزه محلات و در ‌‌نهایت ارتقاء سطح زندگی و افزایش رضایتمندی شهروندی انجام شده است و در این زمینه، اعضای شورای اجتماعی محلات به عنوان نمایندگان اقشار و اصناف مختلف مردم در این شورا، وظایف و مسئولیت‌هایی در این راستا بر عهده دارند.

عضویت افراد در شورای اجتماعی محله افتخاری و داوطلبانه است، بنابراین به نظر می‌رسد که اصول شهروندی، اعتماد اجتماعی، پاسخگویی و نظارت، آزادی و عدالت حقوق از جمله اصول و شرایط اولیه اعضای شورای اجتماعی محلات را به عنوان نمایندگان ساکنان محله در شورا تشکیل می‌دهند.

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که بررسی و شناخت کمبود‌ها، نیاز‌ها و نارسائی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، رفاهی و عمرانی محله محور تکالیف و مسئولیت‌های اعضای شورای اجتماعی را تشکیل می‌دهد. بر همین اساس مواردی از جمله شناسایی مشکلات، ارائه طرح و پیشنهاد و تلاش در جهت ایجاد محیطی سالم از نظر زیست محیط، شناسایی مشکلات و ارائه طرح و پیشنهاد برای بهبود وضعیت و رضایتمندی ساکنان محله، تهیه طرح و پیشنهاد در زمینه‌های شناسایی شده و دارای مشکل و یا ظرفیت‌های خاص، ارائه طرح و پیشنهاد در جهت فراهم آوردن امکانات از جمله وظایف و مسئولیت‌های نمایندگان اصناف و اقشار مختلف در شورای اجتماعی محله عنوان می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت مطالبی که در جلسات مطرح می‌شود و همچنین لزوم حضور همه نمایندگان در جلسات شورا جهت بیان مشکلات و نیازهای صنف خود، حضور به موقع اعضا و نمایندگان در کلیه جلسات شورا یکی از تکالیف اعضا محسوب می‌شود. همچنین لزوم تعامل، همدلی، همفکری، همراهی و همبستگی اعضای شورا فارغ از هر گونه مجادله بیهوده سیاسی در کنار استفاده از تجربیات متقابل از جمله مواردی است که در داشتن جلسات و شورایی هدفمند و موفق بسیار حائز اثر و نتیجه است.

نویسنده: پروانه رضازاده
نوع:
No Cache
Gt: 2.1293458938599
Qt: 2.0559077262878