چهارشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۴ ۰۹:۵۴ ۹۳
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2KrYrdmE2YrZhCDYrNin2YXYudmH4oCM2LTZhtin2K7YqtmKINmG2YrYp9iy2YfYp9mKINin2KzYqtmF2KfYudmKINmIINmD2KfZhNio2K/ZiiDZhdit2YTYp9iqINi02YfYsSDYp9iyINiv2YrYr9qv2KfZhyDYqtmI2LPYudmHINm+2KfZitiv2KfYsSDZhdit2YTZh+KAjNin2Yo=

تحلیل جامعه‌شناختی نیازهای اجتماعی و کالبدی محلات شهر از دیدگاه توسعه پایدار محله‌ای

امروزه توسعه و برنامه‌ریزی بر مبنای محلات شهر در مرکز توجه طراحان و برنامه‌ریزان شهری قرار دارد.

این امر مستلزم درک نیازها و خواسته‌های شهروندان از محیط زندگی‌شان است. این مطالعه درصدد است، با شناخت نیازهای ساکنان محلات شهری، زمینه برنامه‌ریزی هماهنگ میان محیط زندگی و نیازهای اجتماعی شهروندان را فراهم سازد و از این طریق کیفیت زندگی اجتماعات محلی را ارتقا بخشد.

شهر اصفهان با ساختار محله‌ای و اهمیت ویژه در ایران، به‌عنوان زمینه مطالعه تحقیق انتخاب شد. هدف این مطالعه، ارائه مدلی برای سنجش نیازهای ساکنان در یک اجتماع محلی است. بدین منظور، ضمن مطالعه‌ای بین‌رشته‌ای، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه‌های مردم اصفهان در مورد نیازهای کالبدی و اجتماعی و سلسله‌مراتب آن به دست آمد. اطلاعات به دست آمده از طریق تحلیل عاملی در هشت عامل خلاصه شد. نتایج حاصل از کاربرد آزمون فریدمن نشان داد در سطح اجتماع محلی مهم‌ترین نیاز مردم ایجاد تعاملات اجتماعی با دیگران است که پس از آن به ترتیب، نیاز به امکانات و تسهیلات رفاهی، نیاز به اقدامات زیربنایی و تأسیساتی، نیاز به بهداشت و سلامتی محله، نیاز به مشارکت در اداره محله، نیاز به مراکز مناسب خرید و وسایل حمل و نقل عمومی، نیاز به امنیت و نیاز به تعلق به محله قرار دارند.

در کل، نتایج نشان می‌دهد ایجاد فضاهای عمومی به‌عنوان بستری برای تعاملات اجتماعی یک درخواست مبرم است. مدل نیازهای اجتماع محلی ویژگی‌های اجتماعی کالبدی محلات شهر اصفهان را روشن می‌کند و از آن می‌توان برای توسعه و برنامه‌ریزی دیگر شهرهای ایران نیز بهره گرفت.

برای دریافت اصل مقاله به سایت ذیل مراجعه فرمائید:

http://ijal.tmu.ac.ir/?_action=articleInfo&article=49

نوع:
منبع درج : سایت مسائل اجتماعی ایران
No Cache
Gt: 1.5814739863078
Qt: 1.266587972641