چهارشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۴ ۰۹:۳۷ ۸۳
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2KfZh9mF2YrYqiDZhti42KfYsdiqINmH2YXar9in2YbZiiDZiCDYp9i52KrZhdin2K/Ys9in2LLZiiDYp9is2KrZhdin2LnZiiDYr9ixINmF2K/Zitix2YrYqiDYtNmH2LHZig==

اهمیت نظارت همگانی و اعتمادسازی اجتماعی در مدیریت شهری

نظارت همگانی جزو افتخارات تمام ادیان الهی به خصوص اسلام است که نمی توان آن را منکر شد. در دنیای کنونی نظام هایی توانایی مدیریت موفق تر و سالم تری دارند که به نظارت همگانی توجه بیشتری می نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع همدلی، نظارت همگانی و اعتماد سازی اجتماعی در دنیای امروز لازمه مدیریت شهری است. تحولات گسترده‏ای که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات رخ داده، امکانات وسیعی را در اختیار مدیران و شهروندان جهت برقراری تعاملی پویا قرار داده است.

نظارت همگانی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در مدیریت شهری می تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام سازمانی و تعاملات شهروندان را با شهرداری‏ها بررسی کرده و اثربخشی سرمایه‏های مختلف را در شهر مورد سنجش قرار داد.

موضوع بسط و گسترش آموزش جایگاه فرهنگ نظارت همگانی می تواند از طریق کاربرد سرمایه‏های اجتماعی شهروندان به عنوان اصل محوری برای دستیابی به توسعه شهری در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر نیز سنجش و اندازه‏گیری کمی و کیفی هنجارها، تعاملات اجتماعی و تکریم ارباب رجوع را به عنوان شاخص‏های افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد شهروندان از ساختار مدیریت شهری در نظر گیرد.وجود شبکه نظارت همگانی در مجموعه مدیریت شهری به عنوان یک سرمایه اجتماعی نشانگر این است که شهرداری به عنوان نهادی خدمت گزار متعلق به تمام شهروندان و نوعی دارایی جمعی برای آنان محسوب می شود، نه اینکه متعلق به اشخاص و گروه‏های اجتماعی خاص باشد.

اعتماد سازی اجتماعی، آموزش سرمایه اجتماعی در نهاد آموزش و پرورش، استفاده درست از سرمایه های انسانی نخبگان درهموارسازی کارهای گروهی، رعایت حقوق دیگران، احترام به یکدیگر و عدالت خواهی، انجام درست و عادلانه وظایف مسئولان دولتی همگی از راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه محسوب می شوند. همچنین اطلاع رسانی عمومی در ارتباط با چگونگی هزینه کردن مبالغ شهرداری، می تواند گام مناسبی در راستای اعتمادسازی اجتماعی در مدیریت شهری باشد.

از آنجا که اساس حرکت در مدیریت شهری بر اصل اعتمادسازی استوار است، آشناکردن مردم با حقوق خود برکات زیادی دارد زیرا این آگاهی به شناخت مردم از وظایفی که در قبال اداره‌کنندگان شهر دارند منجرشده و به مشارکت آنها در اداره شهر می انجامد. چنانچه شهروندان از حقوق خود آگاه شوند گام آشنایی مردم از مسوولیت‌های خود نیز به سرعت برداشته می‌شود.

اگر شهروند به حقوق و مسوولیت خود آشنا شود اتفاق بزرگ و مهمی روی خواهد داد که آن اعتماد به مجموعه مدیریت شهری است که مهمترین سرمایه اجتماعی برای جامعه محسوب می شود. با تحقق این مهم مشارکت معنادار مردم به وجود خواهد آمد که نتیجه آن ارتقای کیفیت زندگی در بعد مادی و معنوی خواهد بود.

 

 

نویسنده: پروانه رضازاده
نوع:
No Cache
Gt: 2.0878593126933
Qt: 2.1151287555695