شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۰:۳۳ ۱۹۷
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2YbZgti0INmF2LTYp9ix2YPYqiDZh9in2Yog2YXYsdiv2YXZiiDYr9ixINin2LHYqtmC2Kcg2LPZhNin2YXYqiDZhdit2YTZhyDZhdit2YjYsQ==

نقش مشارکت های مردمی در ارتقا سلامت محله محور

مشارکت از مولفه های با اهمیت توسعه پایدار است و نتایج مطلوبی بر کارایی اجتماعی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اجتماعی محلات مشهد ، با تحولات سریع دوران معاصر و ورود به مرحله گذار، تغییر زیربناهای معیشتی و روابط اجتماعی، این فعالیت‌ها را در هم ریخت و به مرور این نقش از مردم برداشته شد. ساکنان محلات از هویت خاص محله خود تهی شدند. در چنین وضعیتی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می کردند و مسائل شهر در غیبت شهروندان اداره می شد.مسائلی که در جریان روند جداشدن شهروندان از فضای مدیریت شهری و دور شدن آنها از کانون های تصمیم گیری در مورد مسائل شهر به وجود آمد زنگ هشداری را به منظور افزایش مشارکت شهروندان در مسائل مربوط به شهرها به صدا درآورد. بر همین اساس در سال های اخیر توجه به مقوله مشارکت اجتماعی و پای کار آوردن مردم در امور شهری و محله ای بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.

مشارکت از مولفه های با اهمیت توسعه پایدار است و نتایج مطلوبی بر کارایی اجتماعی دارد.از گذشته های دور محله های شهرها در شکل دهی و سازماندهی امور شهری جایگاه ویژه داشته اند. اهالی محله در گذشته جهت مدیریت، آبادانی، پاکسازی و ایجاد امنیت مشارکت می‌کردند و در تمام مسایل مربوط به محله، نقش شهروندان حایز اهمیت بود. مشارکت زمینه ساز پذیرش راحت تر تغییرات و آثار اجتماعی توسط مشارکت کنندگان است و زمینه ساز بالا بردن شانس دستیابی به اهداف و پایداری نتایج پروژه های شهری است.

برای دستیابی به حکمروایی خوب شهری, مشارکت فعال مردمی یکی از اصول اساسی است. در این میان این مشارکت شکل نمی گیرد مگر با برقراری ارتباط صحیح میان حکومت و مردم و شفاف سازی کانال های ارتباطی. استفاده دقیق از نظرات مردمی و دخیل شدن کامل آنها در کنش های شهری در ارتقاء سلامت محلات مثمر ثمر بوده و این مهم مقدور نمی شود مگر با طی کردم پله های مشارکت واقعی مردم در فعالیت های شهری.

گروه های مردمی به دلایلی از قبیل وجود پیوندهای قوی محلی، داشتن شیوه رهبری مشارکتی تر، داشتن فعالان و کارکنان باانگیزه تری و همچنین دارا بودن زمینه مناسبی برای ابتکار و کارآفرینی می توانند نقش کلیدی در ایجاد چارچوب اساسی برای مشارکت مردم در امور محلی و ارتقاء سلامت محله ایفا کنند. مشارکت پذیری محلی یکی از ظرفیت های با اهمیت اجتماعات انسانی است و به عنوان یکی از نتایج مطلوب سرمایه اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد.

با توجه به این نکته که هر چه میزان رضایتمندی افراد از خدمات‌رسانی مدیران شهری بیشتر باشد، به همان میزان تمایل به مشارکت در مدیریت شهری نیز افزایش می‌یابد، باید با جلب رضایت مردم زمینه های مشارکت های محلی آنان را افزایش داده و از برکات آن در ابتدا در حوزه محلی و سپس در حوزه شهری بهره مند شد.

نویسنده: پروانه رضازاده
نوع:
No Cache
Gt: 1.9179333051046
Qt: 1.7867429256439