شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۰:۰۷ ۷۲
طبقه بندی: طرح های برگزیده
چچ
2YXYudin2YTYrNmHINix2KfZitqv2KfZhiDYr9in2YbYtCDYotmF2YjYstin2YYg2KjZiiDYqNi22KfYudiq

معالجه رایگان دانش آموزان بی بضاعت

«معالجه رایگان دانش آموزان بی بضاعت » عنوان مصوبه ای است که در شورای اجتماعی محله ی باهنر توسط آقای زنگنه ابراهیمی و همکاران انجام شده است.

مخاطبین این طرح تعداد 1000 دانش آموز بی بضاعت مشغول به تحصیل در محله باهنر می باشد. زمان اجرای طرح سال تحصیلی 1393-1392 بوده است که در محل مرکز بهداشت شهید باهنر انجام پذیرفته است. دلیل پیشنهاد این طرح در شورای اجتماعی محله باهنر از نظر ارائه دهندگان آن بهبود سلامت دانش آموزان محله بوده است. نحوه اجرای آن نیز ایگونه بوده است که مرکز بهداشت شهید باهنربا همکاری شورای اجتماعی محله اقدام به چاپ کارتهایی جهت معالجه دانش آموزان و توزیع آنها در مدارس نمودند. سپس دانش آموزان با همراه داشتن این کارتها که در 10 مدرسه محله توزیع شده بود می توانستند به صورت رایگان درمان شوند .لازم به ذکر است که این طرح با همکاری دلسوزانه جناب آقای دکتر نوروزی رئیس محترم مرکز بهداشت شهید باهنر و مدیران مدارس به صورت مشارکتی انجام یافته است. مشارکت و همکاری نهادهای محله در جهت سلامت و بهداشت عمومی مردم از جمله نکات مهم این طرح به شمار می آید.

نویسنده: سعید عصری نوروزی
نوع:
منبع درج : محله شهید باهنر
No Cache
Gt: 1.9181133906047
Qt: 1.8594081401825