شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۰:۰۵ ۶۷
طبقه بندی: طرح های برگزیده
چچ
2LTZhtin2LPYp9mK2Yog2YXYs9iq2YXZhtiv2KfZhiDZhdit2YTZhyDZiNin2YfYr9in2YogNTAg2KjYs9iq2Ycg2YXZiNin2K8g2LrYsNin2YrZiiDYsdin2Yrar9in2YYg2KjZhyDYotmG2YfYpw==

شناسایی مستمندان محله واهدای 50 بسته مواد غذایی رایگان به آنها

« شناسایی مستمندان محله واهدای 50 بسته مواد غذایی رایگان به آنها »عنوان مصوبه ای است که در شورای اجتماعی محله ی طبرسی شمالی مشهد توسط خانم طیبه شیرخانی وهمکاران انجام شده است.

مخاطبین این طرح تعداد 50 خانواده نیازمند محله طبرسی شمالی است. دلیل پیشنهاد این طرح در شورای اجتماعی محله طبرسی شمالی به گفته ارائه دهنده آن درخواست خیری در محله برای کمک به هم محله ای های نیازمند می باشد . بسته های غذایی اعطا شده شامل اقلامی چون برنج، خرما، روغن، ماکارونی و... به ارزش 250000 تومان بوده است که در28 و27 اسفند ماه سال 1393 با مراجعه به درب منزل نیازمندان به صورت شبانه به آنها اعطا گردیده است .لازم به ذکر است که در صورت نیاز به پوشاک نیز این خیر محترم نسبت به تامین پوشاک نیازمندان نیز اقدام می نمودند. در شناسایی این خانواده ها مدارس وهمچنین پایگاه بسیج شهید همت نیز مشارکت داشته اند.

ازجمله آثار مثبت و از نقاط قوت این طرح می توان به استقبال نیازمندان وشادمانی آنها از انجام این طرح اشاره نمود. نکته قابل توجه در انجام این طرح این است که این بسته ها توسط خود این خیر عزیز تهیه شده است در واقع نوعی دغدغه ذهنی ونگرانی وعدم بی تفاوتی در برابر سایر شهروندان محله در این فرد درونی و ایجاد شده است که این امر یکی از اهداف کلان شورای اجتماعی محلات رسیدن شهروندان به این مرحله است.

نویسنده: سعید عصری نوروزی
نوع:
منبع درج : محله طبرسی شمالی
No Cache
Gt: 1.3771419525146
Qt: 1.0562558174133