شنبه, ۰۹ آبان ۱۳۹۴ ۰۹:۴۱ ۱۶۰۴
طبقه بندی: اعضا شورا
چچ
2YbZhdmI2YbZhyDYotiz2YrYqCDYtNmG2KfYs9mKINmF2LPYp9im2YQg2KfYrNiq2YXYp9i52Yog2YXYrdmE2KfYqiDZhdmG2LfZgtmHIDExINi02YfYsSDZhdi02YfYrw==

نمونه آسیب شناسی مسائل اجتماعی محلات منطقه 11 شهر مشهد

آسیب شناسی شهری علمی است که به مطالعه کارکردهای اجتماعی شهر ، بی نظمی شهری ، بیماری ها و مسائل شهری می پردازد.

1-    مقدمه:
 به عبارت دیگر مفهوم آسیب شناسی شهری با تمام کارکردهای اجتماعی و آسیب شناسی با مسائل سلامتی در محیط شهری از لحاظ آلودگی صوتی و فشار روانی ارتباط دارد .
آسیب های اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق  می گردد که در چهارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی یا غیر رسمی جامعه فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می گردد. و در نهایت آسیب شناسی اجتماعی به عبارتی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی های اجتماعی یا مطالعه ناهنجاریها و نابسامانی های اجتماعی همراه با علل و شیو های پیشگیری و درمان آن تعریف وتبیین می شود.


2-شیوه مطالعه :
ابزار مطالعه و  پژوهش براساس پرسشنامه ای بود که در هفت بخش اصلی نظر پاسخگویان را در رابطه به وجود هرکدام از آسیب ها  مورد بررسی قرار داد.


این مسائل در چند  بخش:
الف : مسائل اجتماعی _ محلی


شامل:
   -    ریختن زباله در معابر و کوچه ها
   -    رهاسازی فاضلاب شهری و خانگی و بوی نامطلوب
   -    آلودگی صوتی انسانی
   -    آلودگی صوتی خودروها و مسائل نقلیه
   -    تردد بی جا و پرسه زنی
   -    کارتن خوابی
   -    مزاحمت ها خیابانی
   -    تکدی گری
   -    حضور مهاجرین اغفانی و روستائی
   -    تبلیغات شهری
   -    تعلق کم شهروندان به محله
   -    اختلافات و نزاع ها
   -    ناسزاگوئی
   -    ترافیک و مشکلات عبور و مرور
   -    تخریب اموال عمومی
   -    بد پوششی
   -    بدحجابی و مدگرائی
   -    وجود قهوه خانه ها و مصرف دخانیات و قلیان
   -    نگهداری حیوانات در منزل

ب: مسائل کالبدی و فیزیکی
   -    زمین های رها و بایر
   -    استفاده غیر مجاز از تجارتی ها
   -    فرسودگی بافت مسکونی
   -    طراحی و زیبائی ساختمان ها
   -    عرض معابر و کوچه ها
   -    فضاهای رها شده و سفتکاری
   -    کیفیت مصالح در ساخت و ساز ها و فعالیت های عمرانی
   -    تمیزی و زیبائی کف معابر و سنگ فرش ها و تایل چینی ها
   -    پا های عابر پیاده
   -    نامگذاری معابر و خیابان های محله
   -    ساختمان هائی با کاربری و استفاده مشاغل مزاحم
   -    کیفیت آسفالت معابر و ابگرفتگی ها

ج: مشکلات و آسیب های مربوط به امکانات شهری
   -    پارک و فضای سبز محله
   -    فرهنگسرا و مراکز مشاوره مورد نیاز حله
   -    مدارس و مراکز آموزشی در محله
   -    مراکز بهداشتی و درمانی
   -    مساجد و حسینیه ها
   -    امکانات رفاهی و رزشی
   -    کتابخانه و سالن های مطالعه
   -    مراکز نظامی و انتظامی

این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصله در پنج محله واقع در ناحیه یک منطقه 11شامل محله فرهنگ ، زیباشهر ، شهید رضوی ، سیدرضی و آزادشهر به لحاظ قرارگیری موضوعات ذکر شده در فوق قابل تامل و تفکر می‌باشد که به نمونه هائی از آن در ذیل اشاره می‌شود.

3-آسیب ها به لحاظ رتبه بندی براساس پرسش نامه های گردآوری شده در موضوع الف

1-    بد پوششی و بدحجابی و مدگرائی رتبه اول آسیب را داد
2-    آلودگی صوتی با منبع وسیله نقلیه
3-    رقتارهای غیر اخلاقی
4-    ترافیک
5-    ریختن زباله در معابر
6-    ترددبی جا و پرسه زنی
7-    مزاحمت خیابانی
8-    آلودگی صوتی با منبع انسانی
9-    تکدی گری
10-    مشاغل مزاحم
11-    نگهداری حیوانات در منازل
12-    وجود قهوه خانه ها
13-   .......


4-آسیب ها به لحاظ رتبه بندی براساس پرسش نامه های گردآوری شده در موضوع ب

1-    فرسودگی بافت برخی از محلات
2-    زیبائی ظاهری و طراحی ساختمان ها
3-    کیفیت مصالح بکار رفته در ابنیه
4-    زیبائی کف پیاده روها و معابر
5-    نامگذاری معابر
6-    نامناسب بودن آسفالت معابر
7-    نامناسب بودن کاربری های تجاری
8-    ساخت و سازها
9-    ارتفاع ساختمان ها و خط آسمان
10-    پل های عابر پیاده
11-    و ........

5- آسیب ها به لحاظ رتبه بندی براساس پرسش نامه های گردآوری شده در موضوع ج

1-    مسجد وحسینیه
2-    مدرسه و مراکز آموزشی
3-    روشنائی معابر
4-    مراکز خدمات درمانی و بهداشتی
5-    پارک وفضای سبز
6-    لوازو و سائل ورزشی
7-    مراکز تفریحی برای کودکان
8-    کتابخانه و سالن مطالعه
9-    فرهنگ سرا
10-    مراکز مشاوره ای
11-   .....

با توجه به امکانات رفاهی شهری برای استفاده شهروندان در ناحیه یک منطقه 11شهر مشهد وبررسی وضعیت موجود در بخش های ذکر شده ملاحظه می گردد که شهروندان محلات بهترین و صادق ترین ناظرین هستند که بدون هیچ گونه تضاد و عنادی در رابطه با مسائل شهری و محیط پیرامون خود اعلام نظر نموده اند و حال با استفاده از این اطلاعات ونیاز ها و آسیب ها و در جهت ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان باید آسیب ها و نیاز های شهری را استخراج و راهکارهای جبرانی و تامین کننده را به کار برد.

لذا به نظر اینجانب این قبیل بررسی های میدانی باید برای تمامی محلات مشهد و در سطح گسترده تر که شامل تمام مسائل شهری ، فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و .... مطاله و با الویت بندی آنها بستر مناسب را برای یاری رساندن به مدیران شهری و شهروندان جهت بهره برداری ارائه نمود.

و بررسی شناخت محلات در تمام شهر مشهد سرلوحه برنامه شهرداری با همکاری سایر ارگان ها ونهادها قرارگیرد و ضمن جلوگیری از موازی کاری ها علاوه بر کاهش هزینه های شهری و باایجاد مدیریت واحد بستر لازم برای زندگی مناسب شهروندان را ایجاد نمود.

پیشنهاد و نتیجه گیری

برای نتیجه گیری بهتر و با دامنه وسیع به نظر باید کلیه محلات مشهد ارزیابی و آسیب های آن مشخص گردد چراکه براساس همین مطالعات و در زیر گروه موضو ع های  ذکرشده در اولویت بندی نوع آسیب محلات با یکدیگر متفاوت هستند و قاعدتا نحوه بررسی آنها نیز یکسان نخواهد بود ؛ بنابراین:
الف _ اجرای مطالعه همه جانبه
ب – توجه به رویکردهای جدید و علمی مطالعات
ج – استفاده از روش های پزوهشی و مطالعاتی متنوع تر
د- همکاری تمامی ارگان هاو نهادهای مدیریت شهری
ه _ استفاده از ظرفیت های تشکل های مردمی ، مساجد و ...
و بالاخره  شاه کلید اصلی برای کاهش این آسیب ها ، آموزش است.

در راستای کاهش آسیب های اجتماعی محلات لازم است :
شهروندان ، مدیران شهری ، اعضا شورای اجتماعی محلات ، تشکل های مردمی ، مدیران ارگان های شهری ، مدارس ، مراکز عالی آموزش و ..... آموزش ببیند تا هرگروه در یابد چگونه باید با مشکلات و معضلات مبارزه و نتایج را به نفع خود و جامعه تغییر داد

منبع:برگرفته از تحقیق نظر سنجی منطقه 11 به کوشش آقای مسعودی - صالح آبادی

نویسنده: مهدی ولی زاده/رئیس شوراهای اجتماعی ناحیه یک منطقه 11 مشهد
نوع:
No Cache
Gt: 2.4150047302246
Qt: 2.5508000850677