شنبه, ۰۹ آبان ۱۳۹۴ ۰۹:۴۱ ۱۵۷۸
طبقه بندی: اعضا شورا
چچ
نمونه آسیب شناسی مسائل اجتماعی محلات منطقه 11 شهر مشهد

نمونه آسیب شناسی مسائل اجتماعی محلات منطقه 11 شهر مشهد

آسیب شناسی شهری علمی است که به مطالعه کارکردهای اجتماعی شهر ، بی نظمی شهری ، بیماری ها و مسائل شهری می پردازد.

1-    مقدمه:
 به عبارت دیگر مفهوم آسیب شناسی شهری با تمام کارکردهای اجتماعی و آسیب شناسی با مسائل سلامتی در محیط شهری از لحاظ آلودگی صوتی و فشار روانی ارتباط دارد .
آسیب های اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق  می گردد که در چهارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی یا غیر رسمی جامعه فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می گردد. و در نهایت آسیب شناسی اجتماعی به عبارتی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی های اجتماعی یا مطالعه ناهنجاریها و نابسامانی های اجتماعی همراه با علل و شیو های پیشگیری و درمان آن تعریف وتبیین می شود.


2-شیوه مطالعه :
ابزار مطالعه و  پژوهش براساس پرسشنامه ای بود که در هفت بخش اصلی نظر پاسخگویان را در رابطه به وجود هرکدام از آسیب ها  مورد بررسی قرار داد.


این مسائل در چند  بخش:
الف : مسائل اجتماعی _ محلی


شامل:
   -    ریختن زباله در معابر و کوچه ها
   -    رهاسازی فاضلاب شهری و خانگی و بوی نامطلوب
   -    آلودگی صوتی انسانی
   -    آلودگی صوتی خودروها و مسائل نقلیه
   -    تردد بی جا و پرسه زنی
   -    کارتن خوابی
   -    مزاحمت ها خیابانی
   -    تکدی گری
   -    حضور مهاجرین اغفانی و روستائی
   -    تبلیغات شهری
   -    تعلق کم شهروندان به محله
   -    اختلافات و نزاع ها
   -    ناسزاگوئی
   -    ترافیک و مشکلات عبور و مرور
   -    تخریب اموال عمومی
   -    بد پوششی
   -    بدحجابی و مدگرائی
   -    وجود قهوه خانه ها و مصرف دخانیات و قلیان
   -    نگهداری حیوانات در منزل

ب: مسائل کالبدی و فیزیکی
   -    زمین های رها و بایر
   -    استفاده غیر مجاز از تجارتی ها
   -    فرسودگی بافت مسکونی
   -    طراحی و زیبائی ساختمان ها
   -    عرض معابر و کوچه ها
   -    فضاهای رها شده و سفتکاری
   -    کیفیت مصالح در ساخت و ساز ها و فعالیت های عمرانی
   -    تمیزی و زیبائی کف معابر و سنگ فرش ها و تایل چینی ها
   -    پا های عابر پیاده
   -    نامگذاری معابر و خیابان های محله
   -    ساختمان هائی با کاربری و استفاده مشاغل مزاحم
   -    کیفیت آسفالت معابر و ابگرفتگی ها

ج: مشکلات و آسیب های مربوط به امکانات شهری
   -    پارک و فضای سبز محله
   -    فرهنگسرا و مراکز مشاوره مورد نیاز حله
   -    مدارس و مراکز آموزشی در محله
   -    مراکز بهداشتی و درمانی
   -    مساجد و حسینیه ها
   -    امکانات رفاهی و رزشی
   -    کتابخانه و سالن های مطالعه
   -    مراکز نظامی و انتظامی

این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصله در پنج محله واقع در ناحیه یک منطقه 11شامل محله فرهنگ ، زیباشهر ، شهید رضوی ، سیدرضی و آزادشهر به لحاظ قرارگیری موضوعات ذکر شده در فوق قابل تامل و تفکر می‌باشد که به نمونه هائی از آن در ذیل اشاره می‌شود.

3-آسیب ها به لحاظ رتبه بندی براساس پرسش نامه های گردآوری شده در موضوع الف

1-    بد پوششی و بدحجابی و مدگرائی رتبه اول آسیب را داد
2-    آلودگی صوتی با منبع وسیله نقلیه
3-    رقتارهای غیر اخلاقی
4-    ترافیک
5-    ریختن زباله در معابر
6-    ترددبی جا و پرسه زنی
7-    مزاحمت خیابانی
8-    آلودگی صوتی با منبع انسانی
9-    تکدی گری
10-    مشاغل مزاحم
11-    نگهداری حیوانات در منازل
12-    وجود قهوه خانه ها
13-   .......


4-آسیب ها به لحاظ رتبه بندی براساس پرسش نامه های گردآوری شده در موضوع ب

1-    فرسودگی بافت برخی از محلات
2-    زیبائی ظاهری و طراحی ساختمان ها
3-    کیفیت مصالح بکار رفته در ابنیه
4-    زیبائی کف پیاده روها و معابر
5-    نامگذاری معابر
6-    نامناسب بودن آسفالت معابر
7-    نامناسب بودن کاربری های تجاری
8-    ساخت و سازها
9-    ارتفاع ساختمان ها و خط آسمان
10-    پل های عابر پیاده
11-    و ........

5- آسیب ها به لحاظ رتبه بندی براساس پرسش نامه های گردآوری شده در موضوع ج

1-    مسجد وحسینیه
2-    مدرسه و مراکز آموزشی
3-    روشنائی معابر
4-    مراکز خدمات درمانی و بهداشتی
5-    پارک وفضای سبز
6-    لوازو و سائل ورزشی
7-    مراکز تفریحی برای کودکان
8-    کتابخانه و سالن مطالعه
9-    فرهنگ سرا
10-    مراکز مشاوره ای
11-   .....

با توجه به امکانات رفاهی شهری برای استفاده شهروندان در ناحیه یک منطقه 11شهر مشهد وبررسی وضعیت موجود در بخش های ذکر شده ملاحظه می گردد که شهروندان محلات بهترین و صادق ترین ناظرین هستند که بدون هیچ گونه تضاد و عنادی در رابطه با مسائل شهری و محیط پیرامون خود اعلام نظر نموده اند و حال با استفاده از این اطلاعات ونیاز ها و آسیب ها و در جهت ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان باید آسیب ها و نیاز های شهری را استخراج و راهکارهای جبرانی و تامین کننده را به کار برد.

لذا به نظر اینجانب این قبیل بررسی های میدانی باید برای تمامی محلات مشهد و در سطح گسترده تر که شامل تمام مسائل شهری ، فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و .... مطاله و با الویت بندی آنها بستر مناسب را برای یاری رساندن به مدیران شهری و شهروندان جهت بهره برداری ارائه نمود.

و بررسی شناخت محلات در تمام شهر مشهد سرلوحه برنامه شهرداری با همکاری سایر ارگان ها ونهادها قرارگیرد و ضمن جلوگیری از موازی کاری ها علاوه بر کاهش هزینه های شهری و باایجاد مدیریت واحد بستر لازم برای زندگی مناسب شهروندان را ایجاد نمود.

پیشنهاد و نتیجه گیری

برای نتیجه گیری بهتر و با دامنه وسیع به نظر باید کلیه محلات مشهد ارزیابی و آسیب های آن مشخص گردد چراکه براساس همین مطالعات و در زیر گروه موضو ع های  ذکرشده در اولویت بندی نوع آسیب محلات با یکدیگر متفاوت هستند و قاعدتا نحوه بررسی آنها نیز یکسان نخواهد بود ؛ بنابراین:
الف _ اجرای مطالعه همه جانبه
ب – توجه به رویکردهای جدید و علمی مطالعات
ج – استفاده از روش های پزوهشی و مطالعاتی متنوع تر
د- همکاری تمامی ارگان هاو نهادهای مدیریت شهری
ه _ استفاده از ظرفیت های تشکل های مردمی ، مساجد و ...
و بالاخره  شاه کلید اصلی برای کاهش این آسیب ها ، آموزش است.

در راستای کاهش آسیب های اجتماعی محلات لازم است :
شهروندان ، مدیران شهری ، اعضا شورای اجتماعی محلات ، تشکل های مردمی ، مدیران ارگان های شهری ، مدارس ، مراکز عالی آموزش و ..... آموزش ببیند تا هرگروه در یابد چگونه باید با مشکلات و معضلات مبارزه و نتایج را به نفع خود و جامعه تغییر داد

منبع:برگرفته از تحقیق نظر سنجی منطقه 11 به کوشش آقای مسعودی - صالح آبادی

نویسنده: مهدی ولی زاده/رئیس شوراهای اجتماعی ناحیه یک منطقه 11 مشهد
نوع: