سه شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۴ ۱۳:۴۳ ۲۷۲
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2LbYsdmI2LHYqiDYtNmG2KfYs9in2YrZiiDYtNio2YPZhyDZhdiz2KfYptmEINmF2K3ZhNmH

ضرورت شناسایی شبکه مسائل محله

شهر به عنوان موجودی زنده و پویا در حال رشد، تکامل و ادامه حیات خود می باشد و به مثابه سیستمی که تک تک عناصر تشکیل دهنده آن به صورت مساوی و به یک اندازه در حال انجام فعالیت می باشد در حال گذران روزگار برای شهروندان خود تلقی می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شوراهای اجتماعی محلات مشهد؛ بی تفاوتی نسبت به این روند از طرف مدیران شهری و عدم توجه به بعد انسانی به عنوان اصلی ترین عامل تشکیل اجتماعات شهری موضوعی است که باید به آن توجه ویژه گردد. یک شهر متشکل از تعدادی محله به عنوان خواستگاه اولیه جهت تولد خود بوده به نحوی که بسیاری از کلان شهر های بزرگ امروزی ایران و حتی دنیا در ابتدای تشکیل از جوامع بسیار ساده با محوریت یک عامل مشترک همانند آب ایجاد شده اند.

مشخصات هویت بخشی امروزی محلات شهری در کشور ما مدرسه به عنوان عنصر آموزشی و مسجد به عنوان عنصر دینی و مذهبی مطرح است در کنار آن وجود ابنیه و مکان های تاریخی، مراکز فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و تفریحی، بازارهای خرید و ... مطرح می باشد که برای ساکنان آن محله دارای حس هویت بخشی و دلبستگی به آن ایجاد می کند و این خود عاملی بسیار مهم در ارتباطات درون شهری مردم محله به حساب می آید.

محلات بسته با زمان تشکیل خود دارای بافت های جمعیتی گوناگونی می باشد. به عنوان مثال محلات قدیمی اکثر کلان شهرهای بزرگ با جمعیتی کهن سال و در مقابل محلات جدید التاسیس بیشتر دارای بافت های جمعیتی جوان با خانواده های تازه تشکیل یافته بوده که به نوعی مهاجرین محلات قدیمی شهر هستند را تشکیل می دهند که به طبع این نوع بافت جمعیتی خود دارای مسایل و فرصت های متفاوتی را پیش روی قرار داده است. به عنوان مثال در محلات قدیمی شهر پیوند های جمعیتی و همسایگی از استحکام بسیار بالایی برخوردار است که رسیدگی به جزء ترین مسایل خانوادگی در شبکه همسایگی به یکی از رسوم مورد قبول و معمول آن تلقی می گردد در حالی که در محلات تازه تشکیل با توجه به نوع ساختمان سازی شهری آن بیشتر به مسایل مشترک همسایگی از جمله نحوه جمع آوری زباله ،نحوه اداره و مدیریت آپارتمان ها و ... درگیر هستند تا استحکام روابط بین آنها. در کنار این موضوع نوع برخورد با مسایل نیز مطرح است. در محلات قدیمی نشین ساکنان آن بعضا متفاوت با مسایل پیش روی محلات خود از کنار آن به سادگی می گذرند و بیشتر به مبحث رسیدگی به توجهات دینی و مذهبی معطوفند در حالی که در مناطق بالا نشین به نارسایی ها و معضلات بسیار بیشتر درگیر بوده و کوچکترین مشکل به بزرگترین نحوه ممکن بیان می گردد.

اهتمام و رسیدگی به مشکلات فرا روی محلات شهری باعث می شود تا مدیران شهری با دید متفاوت نسبت به آن بنگرند. شناسایی و استفاده از پتانسیل گروه های خود جوش محلی در شبکه یابی و مسئله شناسی مسایل محلی یکی از راهکارهای است که باید به آن به صورت ویژه و درخور توجه گردد. چرا که معمولا افراد آشنا و دلسوز به محله خود به فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف با دیدی متفاوت از آنچه که شخص سوم بخواهد آن را انجام دهد خواهند نگریست. توجه و سرمایه گذاری بر روی این امر حتی در جزء یک محله (به عنوان مثال خیابان های متفاوت یک محله) دارای تشابهات و تفاوت های است که برای ساکنین همان محله قابل رویت و درک می باشد.

در پایان در گام اول پیشنهاد تشکیل گروه های خود جوش و بومی با نگاهی محله مبنا در جهت شناسایی مسایل، فرصت ها و ارایه راهکار در جهت رفع و یا کاهش مسایل یک محله و در گام دوم بررسی موضوعات بین محلی در درون یک منطقه شهری ضرورتی است که در حال حاضر باید بیش از این مورد توجه شوراهای اجتماعی محلات قرار گیرد.

نویسنده: رسول اسماعیلی/دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
نوع:
No Cache
Gt: 1.4559265772502
Qt: 1.07475233078