دوشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۴۰ ۱۴۱
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2KrZgtmI2YrYqiDZhdi02KfYsdmD2Kog2KjYp9mG2YjYp9mGINiv2LEg2KrYtdmF2YrZhSDar9mK2LHZiiDZh9in2Yog2YXYrdmE2Yog2K/YsSDYtNmH2LEg2KzZitmG2KzYpyDZg9i02YjYsSDYp9mI2q/Yp9mG2K/Ypw==

تقویت مشارکت بانوان در تصمیم گیری های محلی در شهر جینجا کشور اوگاندا

شهر گلف در کشور کانادا و شهر جینجا در کشور اوگاندا گام های بزرگی در تقویت و استحکام مشارکت بانوان در تصمیم گیری های دولت محلی برداشته اند. هر دو گروه یکی از دوازده موضوع مشارکت ها را در آفریقا تشکیل داده اند که توسط مرکز بین المللی توسعه شهرداری ها ( FCM 1) حمایت می شود.

به گزارش واحد ترجمه پایگاه اطلاع رسانی شوراهای اجتماعی محلات مشهد: همانند تمامی زنان کشورهای در حال توسعه، زنان در جینجا با مشکلات اجتماعی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. این مشکلات بر روی سلامتی امروز و فردای نسل فرزندان در حال رشد آنها تاثیر می گذارد اما آنها بطور موثر در دولت های محلی خود تاثیر گذار نیستند. به عنوان بخشی از یک فرایند استراتژیک که به کمک مشارکت بین دو شهر جینجا و گلف حمایت می شود ، شهرداری شهر جینجا تلاشهایی برای توجه به زنان و دخالت دادن آنها در امور شهری را حمایت می کند. برپایه حضور گروه های زنان در شهر جینجا، شهرداری بنیاد همکاریهای زنان شهرداری (2) را تاسیس کرد. JIMWA اکنون تبدیل به یک شبکه فعال موفق زنان شده است که دانش کارآفرینانه و همکاری در کار را به اشتراک می گذارد تا زنان به قدرت اقتصادی برسد و فقر را کاهش دهد. زنان از طریق مشارکت، آموزشهای پیشرفته را فراگرفته اند و مهارتهای رهبری اجتماعی را افزایش داده اند. نهاد شهرداری شهر جینجا در زمینه نوسازی و مدیریت برخی از ساختارهای بزرگ اجتماعی و برنامه های اجتماعی زنان نقش داشته است.
موفقیت مدل منحصر بفرد توسعه  در این پروژه بخاطر روش تقاضا محوری است که همکاران پروژه برای دور هم آوردن زنان استفاده کرده اند، همچنین بخاطر تعهد شهرداری شهر جینجا برای توازن جنسیتی و نیز بخاطر همکاری افرادی متخصص داوطلب از شهر ، انجمن زنان و دانشگاه گلف کانادا می باشد.

معرفی
با راهنمایی مرکز بین المللی FCM توسعه شهرداری (CIMD) و با بودجه بنگاه توسعه بین المللی کانادا(‍CIDA) برنامه مشارکت و ابتکارات ویژه (PSI) در نظر دارد ظرفیت شهرداری ها و انجمن های شهری در کشورهای در حال توسعه را تقویت نماید تا خدمات و قدرت محلی  توزیع و توسعه پایدارترویج شود.
برنامه های سازمان PSI از ایجاد یک همکاری طولانی مدت بین شهرداری های کانادا با دولت های محلی سایر کشورها ، سازمانهای مبتکر دوره های کوتاه مدت و ظرفیت ساز مانند کارگاههای آموزشی و ماموریت هایی که توسط شهرداری ها ، ‌موسسات وابسته به شهرداری و سایر موسسات توانمند ساز اجرا می شود حمایت می کند .
همکاری بین شهر گلف و جینجا از سال 1990 آغاز شد . از آن موقع به بعد از دو طرف افرادی با هدف ایجاد مجموعه ای از دستور العمل های مربوط به خدمات شهرداری با رویکرد توسعه گروههای محلی و حفاظت از محیط تلاش کردند. بسیاری از ابتکارات مشترک آنها با هدف تقویت ارتباطات و بازخورد بین شهرداری و علایق متنوع گروههای مردمی با هدف تعیین موضوعات اولویت داربوده است.  
این نمونه مورد مطالعه - که در ادامه شرح آن ذکر خواهد شد - رویکرد مشارکتی مورد استفاده برای تاسیس بنیاد همکاریهای زنان شهرداری را نقد و بررسی می کند. این بنیاد سازمانی حمایتی است که نقش های چندگانه زنان در کشور اوگاندا را منعکس می کند.

مشروح
 زنان شهر جینجا برای دهه های متوالی با فقر ناشی از شهر نشینی مبارزه می کنند . این مبارزه در بین سطوح توده مردم که مشغول به کشاورزی شهری وفعالیت های درآمد زایی غیر رسمی هستند گسترده تر است. آنها گروههای کوچک مجزا از هم بسیاری بوجود آوردند اما حمایت اندکی برای به رسمیت شناختن آنها از سوی دولت محلی بعمل آمده بود. در سال 1992 اوگاندا شروع به یک سری اصلاحات در دولت نمود بطوریکه در راستای تمرکز زدایی اختیاراتی را به دولت های محلی تفویض نمود. اقدامات دولت محلی در سال 1997 موجب تضمینی برای دموکراسی در سطوح دولتی بوجود آورد. ساختار مزبور در برگیرنده شورای های محلی در 5 سطح می باشد: روستایی، ناحیه ای، منطقه ای ، شهرستانی و استانی . از آنجائیکه زنان 51درصد جمعیت شهر جینجا را تشکیل می دهند فقط یک کرسی برای زنان در هر کدام از 5 سطح شوراها در نظر گرفته شده است و فقط یک زن از هر استان به عنوان نماینده برای حضور در شورای کشوری انتخاب می شود. این سیستم، به زنان محدودیتی سیاسی برای انتخاب شدن می دهند در نتیجه زنان برای تصویب قوانین موثر برزندگی شان قدرت تصمیم گیری اندکی دارند.

در مراحل اولیه مشارکت گلفجینجا میزان مشارکت اندک زنان در دولت محلی نگران کننده نبود . در سال 1995 مشارکت گلف- جینجا یک فرایند برنامه ریزی راهبردی را آغاز کرد . در این دوره از کارگروهی، مشخص شد که زنان در تصمیم گیری های محلی حضور کافی ندارند. در بیان عدم توازن حضور مرد و زن در تمام گروههای بانوانی که با شهرداری همکاری می کنند، گروه همکاران تصمیم گرفتند یک استراتژی خارج از فرایند برنامه ریزی استراتژیک شهرداری طراحی کنند وبدین صورت ‌ بنیاد همکاری های زنان شهرداری تشکیل گردید. سال بعد از آن هم برنامه ای مشارکتی برای تقویت این نهاد پیشنهاد گردید. 
اهداف
هدف پروژه گلف - جینجا ارتقاء وضعیت اقتصادی و سیاسی زنان شهر جینجا می باشد . اهداف ویژه پروژه مشارکت عبارتند از :
1-    متحد ساختن خواسته ها و توانائی های زنان از طریق تاسیس بنیاد زنان .
2-    تحقیق در مورد گروه های موجود زنان برای تعیین نقش در بنیاد زنان.
3-    افزایش نقش رهبری زنان درفرایند تصمیم گیری های محلی از راه ایجاد کرسی تصمیم گیری در شورا ها و از طریق ارتقاء مهارت های فنی و مدیریتی .
4-    دخالت زنان در سرویس های خدمات اجتماعی شهرداری .
5-    تقویت مهارتهای کارآفرینانه زنان برای حفظ بقاء اقتصاد خانواده .
روش سه مرحله ای
همکاران گروه گلف - جینجا یک روش سه مرحله ای برای تقویت مشارکت زنان در دولت محلی بکارگرفتند شامل : تشکیل تیم ، ایجاد دانش و ایجاد ظرفیت.
تشکیل تیم
در طول یک تغییرفنی در سال 1995 بین شهرداری و اعضای حرفه ای شهر گلف ، شهرداری از گروهای زنان دعوت کرد دیدگاه های خودشان در مورد ایجاد مشارکت با شهرداری ارائه دهند . زنان شهروند بزودی دریافتند که این فرصتی است برای قدرتمند نمودن زنان و موافقت کردند بنیاد زنان شهرداری (JIMWA ) تاسیس گردد .
 اولین نقش بنیاد زنان تعیین کردن تصمیمات این بنیاد از دو جنبه بود :
1-    تضمین فرصتی برای زنان در تصمیم گیری هایی که بر جامعه زنان تاثیر گذار است .
2-    ساختن سازمانی با اعتماد به نفس و قابل اعتماد برای اعضایش از طریق آموزش و تحقیق .
شهرداری خود را متعهد به اجرای موارد ذیل نمود :
1-    رابطه ای بدون جانبداری بین شهرداری و بنیاد زنان ، با حذف هر گونه مداخله سیاسی.
2-    مشخص کردن موضوعات اولویت دار زنان و راه حل های آن
3-    وارد کردن زنان در کمیته های نوسازی برای تضمین مشارکت آنها در مدیریت کمیته های مراکز کانکیدو، والوکوبا  و پومود (3)و نیز کتابخانه مرکزی شهر. 
در تلاشی برای افزایش مشارکت زنان درفرایند تصمیم گیری های محلی دوازده عضو ویژه کمیته اجرایی بنیاد زنان در نشست عمومی که در سال 1997 برگزار شد انتخاب شدند . فرایند انتخابات توسط شهردار و فرماندار نظارت گردید البته میزان مشارکت برای انتخابات متوسط بود که این نشاندهنده پتانسیل اولیه بنیاد زنان برای تثبیت نقش زنان بود . ساختار بنیاد شامل شهردار بعنوان حامی و فرماندار به عنوان هماهنگ کننده بود.
برای تشویق توسعه  بنیاد ، شهرداری فضایی را برای دفترو کمک و امکانات فنی در اختیار آنها قرار داد .
تولید دانش
ماموریت تبادل کانادایی ها
به نسبت رشد اعضای انجمن زنان جینجا از 12 نفر در سال 1996 تا 92 نفر در سال 1999 صدای آنها بلندتر ولی ضرورتاً واضح تر نبود . در اواسط سال 1997 اعضای انجمن و شهرداری ماموریتی را به شهر گلف انجام دادند. افراد اعزام شده از جینجا در شهر گلف با سازمان های پایه ملاقات کردند و آموزشهایی درباره موضوعات مربوط به نقش افراد[زنان] در دولت محلی را آموزش دیدند .
نمایندگان بنیاد حس روشنتری از امکانات و فرایند های دولت مشارکتی را توسعه دادند . در نتیجه این تجربیات ،‌ بنیاد در اهدافش بازنگری و آنها را اصلاح کرد:ً
1-    آماده سازی و حساس ساختن گروه های زنان نسبت به موضوعات زنان در شهرداری جینجا.
2-    رشد همبستگی و تشکیل تیم[های تخصصی] .
3-    تشویق ایجاد شبکه بین تیم های تشکیل شده .
4-    آموزش مهارتهای یکسان برای زنان با استفاده از تکنیک های متنوع
5-    توانمند سازی زنان از طریق اعتبارهای مالی اندک . 
یک بخش مهم از فاز تولید دانش ، پروژه پژوهش مشارکتی برای مشخص کردن موضوعات اولویت دار و راههایی برای تقویت  بنیاد زنان بود. مطالعه توسط دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مطالعات توسعه شهری دانشگاه گلف کانادا طراحی شد. متدولوژی مشارکت به زنان شهر جینجا این شانس را داد که نظراتشان را راجع به فقر و توسعه مطرح کنند . تکنیک های مانند جستجوی اکتشافی ، بررسی عملی مشارکتی و بررسی نظری مشارکتی مورد استفاده قرار گرفت .
ظرفیت سازی در بنیاد زنان
همکاران تیم گلفجینجا یک روش چند بخشی برای تقویت ظرفیت بنیاد زنان و اعضایش بکاربردند . فعالیت های ظرفیت سازی همچون شامل کارگاهها ، سمینارها ، آموزشهای مربی به مربی و مطالعات مستمر استفاده کردند . بسیاری از داوطلبان از  مسئولین و شهرداری شهر گلف و جینجا و از دانشگاه گلف ، تجربیات و تخصص های فنی شان را ارائه نمودند . فعالیت هایی مانند :
1-    کارگاه یک روزه برای نشان دادن نتایج تحقیقات به اعضای بنیاد زنان جینجا . اعضای بنیاد احساس واضح تری از رسالتشان دریافت کردند و توصیه هایی برای سال 1998 تهیه نمودند .
2-    سمینار یک هفته ای با حضور اعضای اجرایی کمیته به ظرفیت اجرایی آنها کمک نمود .
3-    یک مطالعه پی گیری در سال 1999 اجرای توصیه های اولین گزارش و توصیه های تیم سازی در بین کمیته اجرایی زنان را مورد ارزیابی قرار داد . تکنیک های جستجوی اکتشافی برای کمک به شرکت کنندگان بر اساس نیروهایشان و به کمک کشف آنچه در گذشته برایشان مفید بوده است و آنچه بیشتر برای انجمن ارزشمند است بکار رفت . جستجوی اکتشافی یک نظریه مهم برای ظرفیت سازی سازمانی است و نیز یک ابزار مفید برای ساختن یک سازمان پایدار است .
4-    کارگاه ها و سمینارهایی در مرکز اجتماعات برگزار گردید که فرصت هایی را برای ایجاد شبکه اطلاعات دانش و اشتراک دانش در زمینه های مختلفی همچون رهبری استراتژیک ، تولید درآمد و کاهش فقر و راههای مقابله با بیماری HIV در اختیار زنان قرار داد .
5-    کارگاه های آموزش مربی در فعالیت های تولید درآمد ، بازار یابی ، محافظت از محیط زیست و هدایت شهری به ارتقاء دانش کارآفرینی و همکاری پویای زنان کمک کرد.
6-    انجمن زنان بیش از 80 زن را در زمینه مدیریت بازرگانی آموزش داد و سمینارهایی را با موضوع کارآفرینی هدایت کرد تا ساختار غیر رسمی بنگاه های اقتصادی کوچک، ظرفیت مدیریت و ظرفیت های مالی آنها را تقویت نماید. یک استراتژی بازار یابی کامل طراحی شد تا به افزایش منافع تجاری آنها کمک کند .
یک گزارش نهایی از نتایج این فعالیت ها برای  شهر گلف و شهرداری جینجا در سال 2000 تهیه شد .
نتایج
تقویت اجتماعی زنان
بنیاد زنان همچون نور امیدی می درخشد و پلی است بسوی کامیابی چون حمایت عاطفی از زنان را در زمان بحران و تغییرات بعمل آورد به آنها مهارت های لازم و دسترسی به اعتبار و بازاررا آموزش داد. برخی از مزایای این ابتکارات و تاثیر بنیاد زنان را می توان در سطح خانگی مشاهده کرد . خود مختاری مالی اجازه داد برخی از زنان تن به ازدواج های اجباری ندهند ، مردان بیشتری نیزبه حفظ پایداری کانون خانواده کمک می کنند و همسرانشان را به عضویت در بنیاد زنان تشویق می کنند .
با این وجود برخی مشکلات فرهنگی همزمان با تقویت زنان در فرهنگ اوگاندا وجود دارد . در سایه حمایت بنیاد زنان ، زنان قصد دارند نسبت به فرهنگ چند همسری مبارزه کنند فرهنگی که عامل اصلی در عقب ماندگی زنان اوگاندا می باشد و نیز عاملی در شیوع بیماریهای مقاربتی و HIV است . دلیل اصلی که عده اندکی هنوز از پدیده چند همسری حمایت می کنند این است که این پدیده حجم کار یک زن را کاهش می دهد.
توانمند سازی اقتصادی زنان
درصد زیادی از زنان و سیاستمداران محلی در جینجا اعتقاد دارند که بنیاد زنان پتانسیل توانمند سازی اقتصادی زنان را دارد. این شبکه به زنان کمک می کند دانش کارآفرینانه خود را به اشتراک بگذراند و با همکاری به توانمندی اقتصادی نائل شوند . مطالعات انجام شده توسط دانشگاه گلف نشان داد که بیشتر گروه های زنان جینجا در حقیقت در شرکت های خرد غیر رسمی مشغول بکارهستند و به شیوه های مختلف تولید درآمد در حال مبارزه با فقر هستند . فعالیت های کشاورزی همچون مرغداری ، پرورش احشام  ، تولید سبزیجات  و نیز فعالیت های غیر کشاورزی مانند صنایع دستی از جمله نمونه های رایج است . در نتیجه یک پروژه ،‌ ابزارهای زیادی توسعه یافته و بکارگرفته شدند تا اینکه بتوان مدیریت زنان و ظرفیت های مالی آنها را تقویت و سود کسب و کارشان را بیشترنمود . مشارکت در جینجا به کمک دولت محلی و مراکز محلی دیگری با هدف کاهش فقر به ثمر نشست . شهرداری نیز به تبع آن از فعالیت های کارآفرینی زنان منتفع گردید و بوجود آمدن بازار ناشی از تولیدات بانوان به اقتصاد و درآمد شهرکمک نمود .
پایداری گروههای زنان و توانمندی سازی بانوان
همکاران گروه جینجا- گلف دریافتند که ایجاد یک سازمان آسان تر از حفظ آن است .اعضای بنیاد چالش هایی را تشخیص دادند که برای پایداری نتایج باید با آنها مواجه شد :
1-    کاهش انتظارات بالایی که بنیاد می تواند نسبت به آنها اقدام کند 
2-    توسعه ظرفیت تیم سازی از طریق آموزش مدیریت .
3-    جلب بیشتر اعتماد اعضای بنیاد و منتعفان .
4-    اتکای بیشتر به خود ازطریق تامین امنیت مقررات دولت مرکزی برای اعطای وام های دراز مدت و از طریق گسترش مشارکت سازمانهای محلی .
5-    بهود دسترسی زنان به اعتبارات ، بازار و آموزش
درس هایی که باید آموخت
ابتکاراتی که تیم مشارکتی گلف- جینجا در قدرت مند سازی زنان بکاربرد درس های مهمی دارد که برای پروژه های آینده می تواند مورد استفاده واقع شود .
1-    اهداف پروژه باید واضح و روشن باشد تا همه گروهها بتوانند آنرا درک کنند و بتوان نتایج آن و مکانیسم ارزیابی آنرا قبل از اجرای طرح نمایش داد تا منتفعان را مطمئن کنیم که طرح به اهداف و نتایج مورد نظر خواهد رسید .
2-    استفاده از یک روش همکاری ، زنان توانایی این را دارند که مشکلاتشان را معرفی کنند ، گروه بندی کنند و راه حل های مناسب را تشخیص دهند و نیز می توانند عوامل اثر گذار اجتماعی ،‌اقتصادی و سیاسی اثر گذار بر آنرا مدیریت کنند.
3-    دین و مذهب عواملی نیستند که مانع دستیابی زنان به قدرت شوند . در فضای گوناگونی ادیان در شهرداری جینجا زنان توانستند گروههایی تشکیل دهند که از دین ها و فرهنگ های گوناگون در آن وجود داشتند و گروهها در یک شبکه با یکدیگر ارتباط برقرار کردند . اعضا اطمینان پیدا کردند که بنیاد از علایق آنها در همکاری با شهرداری حمایت می کند .
4-    حمایت از توانمند سازی زنان برای کل جامعه فوایدی به همراه دارد . علاوه بر مزایای اقتصادی این بنیاد که توسط زنان اداره می شود ،‌بنیاد نشان داد که توانایی این را دارد که در تشکیل و بسیج نمود گروههای زنان در ارتباط با شهرداری خوب عمل کند .مانند حفاظت از محیط زیست و حفظ بازارها.
5-    ‌ همکاری ذینفعان و یک محیط سیاسی مطلوب از عوامل مهم اثر گذار در هماهنگ کردن زنان با امور شهری است .
ابتکارات مشارکت گلفجینجا نشان داد که روش های متنوعی می تواند برای تسهیل توانمندسازی زنان و دخالت دادن آنها در فرایند تصمیم گیری دولت محلی بکاررود. در جینجا شورای شهر نقش مهمی در مشارکت زنان در دولت محلی بازی کرد و آن ایجاد بنیاد همکاری های زنان شهرداری و حمایت از توسعه آن بود . پروژه از توانایی ایجاد شبکه همکاری به عنوان منبع مهم دانش همچون دانشگاه گلف کانادا بهره برد. ایده های خلاقانه کمیته اجرایی بنیاد و حرکت گام به گام برای ظرفیت سازی توسط گروه همکاران بکاربرده شد تا این پروژه موفق شود و این عامل برای پایدار ماندن بنیاد زنان در نشست های اهداف توسعه ای آینده زنان حیاتی است . 

توضیحات :
1-    توضیح : کلمه FCM مخفف عبارت "‌Federation of Canadian Municipalities" می باشد به معنی فدراسیون شهرداری های کانادا . این فدراسیون دارای وظایفی است که توضیح آن در حوصله این مقاله نمی گنجد .‌
2-    بنیاد همکاریهای زنان شهرداری ترجمه عبارت "Jinja Municipality Women’s Association "‌ است که مخفف آن (JIMWA)  و قابل جستجو در فضای اینترنت می باشد. 
3-    کانکیدو، والوکوبا  و پومود نام برخی از محلات شهری است .
منبع :   Federation of Canadian Municipalities International Centre forMunicipal Development
لیتک : www.fcm.ca/Documents/case-studies/International/...

نویسنده: مترجم/امین فقیهی
نوع:
No Cache
Gt: 2.0387207667033
Qt: 1.8907134532928