دوشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۳۶ ۱۳۳
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
نامگذاری سال 2011 به نام سال مشارکت داوطلبانه اروپائیان

نامگذاری سال 2011 به نام سال مشارکت داوطلبانه اروپائیان

با توجه به اهمیت مشارکت شهروندان در فعالیت های اجتماعی در جوامع توسعه یافته کمیسیون اروپا به منظور مهم نشان دادن این موضوع سال 2011 را به نام " سال مشارکت های اروپائیان" نام گذاری کرد .

به گزارش واحد ترجمه مشهدما(پایگاه اطلاع رسانی شوراهای اجتماعی محلات مشهد)، در اتحادیه اروپا، میلیون ها نفر از شهروندان کارداوطلبانه انجام می دهند. مردم در تمام سنین سهم مثبتی در مشارکت های برای جامعه خود ایفا می نمایند که  از طریق سرمایه گذاری بخشی از وقت آزادشان در سازمان های جامعه مدنی،  باشگاه های جوانان، بیمارستان ها، مدارس،  باشگاه ورزشی، و غیره محقق می شود .

برای کمیسیون اروپایی، داوطلب شدن در واقع بیان فعال مشارکت مدنی است و موجب تقویت ارزش های مشترک اروپایی مانند همبستگی و انسجام اجتماعی می گردد . داوطلب شدن زمینه مهمی برای فرصت های یادگیری فراهم می کند زیرا شرکت داشتن در فعالیت های داوطلبانه می تواند مردم را با مهارت و توانایی های مختلف آشنا و ظرفیت های جدیدی برای ایشان فراهم کند حتی می تواند به بهبود وضعیت اشتغال خود این افراد کمک نماید .

کمک های داوطلبانه، نقش مهمی در بخش های متنوع و گوناگون دارد از جمله بخش هایی که از کمک ها بهره می برند می توان به این موارد اشاره کرد:  آموزش و پرورش، جوانان، فرهنگ، ورزش، محیط زیست، بهداشت، مراقبت اجتماعی، حمایت از مصرف کننده، کمک های انسان دوستانه ، سیاست توسعه، تحقیق، فرصت های برابر وحتی روابط خارجی .

اختصاص سال2011 به موضوع " کمک های داوطلبانه" کشورهای عضو، منطقه ای و جوامع محلی و جامعه مدنی اروپا را در دستیابی به اهداف ذیل کمک کند:
1-    کار در جهت  تسهیل و آماده سازی محیطی  دراتحادیه اروپا برای موضوعاتی که قابلیت ایجاد فرصت های داوطلبانه را برای افراد فراهم می کند؛
2-    توانمند سازی سازمان های داوطلبی و بهبود کیفیت کارهای داوطلبانه؛
3-    تشخیص و تقدیر از فعالیت های داوطلبانه و
4-    افزایش آگاهی از ارزش و اهمیت کار داوطلبانه.

این کمیسیون انتظار دارد که نام گذاری سال مشارکت های داوطلبانه اروپائیان، منجر به افزایش فعالیت های داوطلبانه و آگاهی از ارزش افزوده آن گردد و این موضوع  ارتباط بین همکاری های  داوطلبانه در سطح محلی از یک سو واهمیت آن در گستره جغرافیایی اروپا از سوی دیگر، برجسته تر می سازد .

سال مشارکت های دواطلبانه اروپائیان باید به داوطلبان و سازمان های داوطلبانه از سراسر اروپا برای دیدار با یکدیگر و تبادل بهترین تجربیات کشورشان به یکدیگر کمک نماید. مقامات دولتی قادر خواهند بود اطلاعات بیشتری در مورد داوطلبان و تسهیل امور داوطلبانه کسب کنند. شهروندانی که در مورد امور داوطلبانه زیاد نمی دانند باید بیشتر در مورد آن آگاهی پیدا کنند، و شاید روزی خودشان در یکی از همین اجتماعات عضو شوند. و در نهایت، سال اروپا باید داوطلبان را به رسمیت بشناسد. این کمیسیون پیشنهاد داده است که بودجه 6  میلیون یورویی برای سال اروپا تخصیص یابد و نیز  2 میلیون یورو اضافه بر آن برای شروع اقدامات مقدماتی در سال 2010 هزینه گردد.

فعالیت های پیشنهادی باید تمرکزخود را بر روی ارتباطات و اقدامات منجر به افزایش آگاهی شهروندان مانند کنفرانس ها، سمینارها، تبادل تجربیات و انتشار نشریات معطوف شود. در کشورهای عضو فعالیت های مشابه بایستی از طریق ساختارهای هماهنگ کننده ملی اجرا شوند.  در برنامه اتحادیه اروپا تاکید بر روی پروژه های سرمایه گذاری با ابعاد داوطلبانه می باشد، مانند برنامه هایی مانند " جوانان در برنامه های عملی ". هدف باید در بر گیرنده تمامی سطوح باشد، اروپایی، ملی، منطقه ای و محلی.  سال مشارکت داوطلبانه اروپائیان  باید در مالکیت داوطلبان و سازمان های علاقه مند باقی بماند و بسیاری از مراسم و فعالیت ها از پایین به بالا برنامه ریزی واجرا گردد.


منبع : European Commission
تاریخ انتشار: Jun 2009
برگردان : امین محمد فقیهی

نویسنده: مترجم/امین فقیهی
نوع:
منبع درج : European Commission